hu / en

Támogatott OTKA pályázatok

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok ez évi pályázatán a kutatóközpont alábbi pályázatai nyertek támogatást.

Közgazdaság-tudományi Intézet

Közbeszerzések, politikai korrupció és vállalati hatékonyság Magyarországon 2005-2014
2015. szeptember 1. – 2017. december 31.
Témavezető: Tóth István János

A roma népesség társadalmi helyzete Magyarországon: születésszám, születéskori egészség, iskolázottság, foglalkoztatás és lakóhelyi szegregáció
2016. január 1. – 2019. december 31.
Témavezető: Kertesi Gábor

Ellátási lánc és hálózat teljesítmény és kapcsolatok az agribusiness szektorban
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Molnár Adrienn

Kamatprémium és gazdasági növekedés: a közép-kelet európai országok tapasztalatai
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Kónya István

Hatalmi viszonyok, a gazdasági válságokra adott állami reakciók, túlfűtött beruházások és ezek ciklusai a pártállamokban Kína példáján
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Csanádi Mária

Gazdasági válság és nemzetközi agrárkereskedelem
2015. október 1. – 2019. szeptember 30.
Témavezető: Fertő Imre

Verseny és piaci erő a magyar villamosenergia-piac szabályozó energia piacán
2015.szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Paizs László

Regionális Kutatások Intézete

A hazai középvállalati szektor szerepe az ipar területi versenyképességében
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Lux Gábor (DTO)

Bizalom és kormányzás összefüggései helyi szinten
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Pálné Kovács Ilona (DTO)

Kortárs térelméletek közép-kelet-európai kontextusban
2015. szeptember 1. – 2017. augusztus 31.
Témavezető: Faragó László (DTO)

Változás és folytonosság a magyar térképzetekben: nemzet, területiség, fejlesztés és határpolitika
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Hajdú Zoltán (DTO)

Első lépések az integráció felé: a bölcsődei közszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosításának intézményi variációi
2015. szeptember 1. – 2018. augusztus 31.
Témavezető: Keller Judit (KÉTO)

Világgazdasági Intézet

Az exportot befolyásoló tényezők – három európai régió összehasonlítása
2015. október 1. – 2018. szeptember 30.
Témavezető: Éltető Andrea

A fenntarthatósági (zöld) szempontok globális értékláncokba integrálódásának hatása a magyarországi feldolgozóipari cégekre
2016. január 1. – 2018. december 31.
Témavezető: Szalavetz Andrea

Részletes kutatási programok megtekintése.