hu / en

Trendek és töréspontok – Világgazdasági tükör

A kötet a 2017-ben újjászervezett Világgazdasági Tudományos Tanács első évében megvitatott világgazdasági elemzéseket tartalmazza; a fő előadás szövege után a felkért hozzászólók rövidebb terjedelmű észrevételeit is közli.

Szerkesztette: Szanyi Miklós – Török Ádám
Akadémiai Kiadó, 2019.
A kötetben a Világgazdasági Intézet számos munkatársától olvashatók tanulmányok: Deák András, Kiss Judit, Szalavetz Andrea, Szanyi Miklós, Szunomár Ágnes

Tartalom

Török Ádám–Szanyi Miklós

Előszó – A Világgazdasági Tudományos Tanács 2017–2018-as működése és a megvitatott témák

MŰSZAKI FEJLŐDÉS ÉS HOSSZÚ TÁVÚ GAZDASÁGI CIKLUSOK

Szanyi Miklós

1. Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok

Havas Attila

2. A műszaki és a gazdasági fejlődés kapcsolata: elméleti és szakpolitikai megfontolások

Szalavetz Andrea

3. A technológia, a szakpolitika vagy a társadalom: „Ki vezeti a táncot” az új műszaki gazdasági paradigma/a hatodik hosszú hullám idején?

GAZDASÁGI CSODÁK/GAZDASÁGI CSAPDÁK – KÍNAI NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK A JAPÁN ÉS DÉL-KOREAI PÉLDA TÜKRÉBEN

Szunomár Ágnes

4. Gazdasági csodák/gazdasági csapdák – Kínai növekedési kilátások a japán és dél-koreai példa tükrében

Benczes István

5. A közepes jövedelem csapdája: régi gondok újra csomagolva?

Muraközy László

6. Japán, Korea és Kína: Útkövetés vagy útteremtés

VAN-E OROSZ MODELL? GAZDASÁGI ÚTKERESÉS ÉS MODERNIZÁCIÓ OROSZORSZÁGBAN

Deák András

7. Van-e orosz modell? Gazdasági útkeresés és modernizáció Oroszországban

Kalotay Kálmán

8. Észrevételek az „orosz modellről” – egy értékes vitaanyag kapcsán

Sz. Bíró Zoltán

9. Megjegyzések Deák András Van-e orosz modell? című írásához

ÁTALAKULÓBAN A VILÁGKERESKEDELEM?

Kiss Judit

10. Átalakulóban a világkereskedelem?

Balás Péter

11. Megjegyzések a világkereskedelem aktuális helyzetéről, átalakulásáról rendezett konferenciához

Erdey László

12. Átalakulóban a világkereskedelem? – Kereskedelemelméleti és kereskedelempolitikai reflexiók Kiss Judit előadásához