hu / en

Szunomár Ágnes: A digitális nagy ugrás című írása megjelent a Közgazdasági Szemlében

LXVI. évf., 2019. december (1312—1346. o.) , Világgazdaság rovat

Szunomár Ágnes
A digitális nagy ugrás
(Lassulás és modernizációs stratégiaváltás Kínában)

A digitalizáció napjainkra a kínai gazdaság fejlesztésének, modernizációjának kulcsterületévé vált. Jelen írás e kínai “digitális nagy ugrás”, azaz a korábbi modernizációs pálya radikális átalakításának esélyeit elemzi. Az irodalom szisztematikus áttekintése alapján a szerző összegyűjti, bemutatja és elemezi azon mutatókat, amelyek számszerűsítik Kína előrehaladását az új fejlesztési pályára való áttérés során, kitérve a hagyományos mérési megközelítések hiányosságaira is. Az elemzés megállapítja, hogy számos, a nemzetközi összehasonlításban rendszeresen használt mutató valóban megerősíti a kínai modernizációs stratégiaváltás eredményeit, s alátámasztja azt az optimista forgatókönyvet, amely szerint Kína magas jövedelmű státusa a közeljövőben elérhetővé válik. Ugyanakkor szükséges néhány nehezen számszerűsíthető, általános és minőségi feltételekkel körülhatárolható tényezőt is figyelembe venni. Ez utóbbi tényezőcsoport szorosabb kapcsolatot mutat az egyes országok fejlettségi szintjével, valamint a közepes jövedelmű országok fejlődési lehetőségeivel. E sajátosságok tekintetében pedig Kínának még hosszú utat kell megtennie, hogy a magas jövedelmű kategóriába kerülhessen.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: F63, L16, O14, P20, Q55.