hu / en

Hajdú Zoltán és Gál Zoltán írásai a Közép-Európai Közleményekben

Évf. 13 / szám 1-2 (2020) - megjelent: 2020-08-01

THE HUNGARIAN GEOGRAPHY AND AUSTRO-HUNGARIAN MONARCHY 1867-1918

Zoltán Hajdú

 

Kulcsszavak:

magyar földrajztudomány, Osztrák-Magyar Monarchia, Magyar Birodalom, dualizmus

Hungarian geography, Austro-Hungarian Monarchy, Hungarian Empire, dualism

 

Absztrakt

Modern geography was born in the second half of the 19th century and developed fast throughout that period internationally. After the Austro-Hungarian Compromise of 1867 the Hungarian science was set on a new, modernising and evolving path. As the scale and scope of higher education increased, a department of geography was formed at the Budapest University. The institutionalisation of geography (department, scientific society, academic journal) underwent rapidly at the beginning of the 1870s. In the current paper we present the development and characteristics of the Hungarian geography during the Age of Dualism (1867–1918), and in particular its view on the Austro-Hungarian Monarchy.

 

Zoltán Gál

Kulcsszavak:  bankhálózat, Trianon, bankfiók, vagyonvesztés, városhálózat, centralizáció, Budapest

Absztrakt

A tanulmány a  trianoni békeszerződés  hosszú távú  hatásait  vizsgálja  a magyarországi bankrendszerre. A határváltozásoknak a bankok  tőkehelyzetére és eszközállományára, valamint    fiókhálózatára és a városfejlődésre gyakorolt hatásait  elemzi a két világháború közötti Magyarországon. A határváltozások óriási eszköz- és saját tőke veszteséget okoztak a bankrendszer számára, az elszakított  fiókok és a megszakított banki kapcsolatok miatt évekig befagyasztott eszközök és nem teljesítő hitelek halmozódtak fel. A vizsgálat támaszkodik egy korábbi, a dualizmuskori városhálózat banki funkcióit bemutató vizsgálatunkra, amelyben  a magyarországi városok hierarchikus rangsorát a banki mérlegadatokat felhasználva elemezte. Jelen tanulmány célja, hogy felvázolja a két világháború közötti időszakban a bankközpontok területi átrendeződésére ható tényezőket, úgy, hogy azokat ne csak pusztán Trianoni békeszerződés  következményeinek összefüggésében, hanem a piacok – nemzetközi trendekbe illeszkedő – természetes koncentrálódásának kontextusában is.  A határváltások és a koncentrációs tendenciák együttes következménye a Budapest domináns szerepkörének további  megerősödése a regionális bankközpontok rovására.