hu / en

Czirfusz Márton tanulmánya az Environment and Planning C: Politics and Space folyóiratban

A ″The concept of solidarity in cohesion policies of the European Union and Hungary″ című tanulmány áttekinti a szolidaritás fogalmának megjelenését és hangsúlyeltolódásait az Európai Unió kohéziós politikáiban és a magyarországi területfejlesztési politikákban. A cikk érvelése szerint a szolidaritás fogalma (a tagállamok és régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésén keresztül) az EU alapításakor alappillére volt a kohéziós politikáknak, ám ez a szempont a 2008-as válság után háttérbe szorult. A magyarországi regionális politikai narratívákat az 1990-es években és a 2000-es évek első évtizedében az európai diskurzusokhoz való igazodás jellemezte. Azonban a 2015-től a magyar kormány a szolidaritás és a kohéziós politika viszonyát a menekültválsággal összekapcsolva értelmezte, ezzel a nemzetállami szintről igyekezett átformálni az európai uniós diskurzust. A tanulmány a Regionális Kutatások Intézetének részvételével futó RELOCAL Horizon 2020 kutatás keretében készült.
Research Article 

 

Abstract

This paper discusses cohesion policies of the EU and Hungary from the conceptual perspective of solidarity. Continuing recent debates positioned at the intersection of solidarity, welfare state and Europeanization, a multi-scalar approach of solidarity is explored. Although the notion of solidarity – i.e. overcoming inequalities across member states and their regions – was an important conceptual building block at the foundation of the EU, the usage of the term has decreased steadily in recent decades’ EU cohesion policies, and more significantly after the 2008 economic crisis. As a parallel trend, the concept’s meaning has shifted from a more general to a reduced one in narrow policy areas. Based on a document analysis, the paper reviews cohesion policy changes of recent EU programming periods and finds that solidarity has lost importance in main planning and legislative documents, a recent shift being the growth policy relaunch of past years. Contrasting these trends with the national scale, a case study of Hungary found that the concept of solidarity was mobilized according to EU-level cohesion policy ideas during the 1990s and early 2000s, but the current right-wing government put forward a new discourse of solidarity which they related with the refugee crisis.

Keywords: Solidarity, cohesion policy, European Union, Hungary