hu / en

Nemes Gusztáv könyvfejezete a kolozsvári Kriza János Néprajzi Társaság által megjelentetett tanulmánykötetben

Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században (Kriza Könyvek, 47.) Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, Románia, 208 p. 2020

A 21. századra a nagy társadalmi-politikai változások a hagyomány pozíciójának megingását, nagymértékű megváltoztatását eredményezték. Mindezek kikezdték a közösségek szerveződésének korábban érvényben lévő modelljeit. A hagyomány és a hagyományt fenntartó közösségi keret folyamatos változásban van: a 21. századra a rurális térségekben a mindennapi életet is globalizációs és modernizációs folyamatok, illetve az információs és kommunikációs eszközök széleskörű elterjedése határozzák meg.

Mi lesz a klasszikus értelemben vett hagyománnyal, illetve mi számít hagyománynak a transzlokális és a transznacionális hálózatokra épülő életvezetés korában? Mit jelent a hagyomány és a mindennapi életvezetés, a fokozott transzfrontális migráció és a változó mediális környezetekben való jelenlét korában? Milyen társadalmi és gazdasági következményekkel jár a hagyomány változása a közösségek szintjén? Hogyan befolyásolja az etnikai együttműködés helyzeteit?

Megalkotott valóságok: sokszínű kisvilágok a Káli-medencében

Szerzők: Lajos Veronika; Nemes Gusztáv

171-181. o.