hu / en

Új tanulmány a KTI Agrárgazdaságtan és vidékfejlesztés kutatócsoport szerzőitől a Statisztikai Szemlében

A Statisztikai Szemle a Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő tudományos folyóirata. 98. évfolyam 12. szám 1398–1415. oldal

Kistermelői sikerek a COVID-19 járvány első hullámában:
a személyesség szerepe az értékesítésben

Successful small-scale agricultural producers during the first wave
of COVID-19 in Hungary: the role of private spaces in sales

Benedek Zsófia – Balogh Pál Géza – Baráth Lajos – Fertő Imre – Lajos Veronika
– Orbán Éva – Szabó G. Gábor – Nemes Gusztáv

 

A tanulmány a koronavírus-járvány első hullámának hatását vizsgálja a magyar kistermelők értékesítéseire és marketingcsatorna-használatára. A szerzők a kapcsolatok jellege alapján az érté-kesítési csatornákat három típusba sorolják. A kijárási korlátozás alatt főleg a személytelen (online) csatornák működtek, vagy épp ellenkezőleg, a nagyon személyesek, amelyek keretében a kisterme-lők  és  a  fogyasztók  találkozására  egyikük  privát  életterében  (többnyire  otthonában)  került  sor.    Egy  136  kistermelővel  végzett  kérdőíves  felmérés  eredményei  szerint  a  kistermelők  60  százaléka  könyvelhetett el gazdasági veszteséget, míg 10 százalékuk növelte az eladásait. A sikeres kisterme-lők  jellemzően  a  friss  gyümölcs-  és  zöldségágazatban  tevékenykedtek,  értékesítési  stratégiájukat  gyorsan  átalakították,  és  nyitottak  voltak  az  online  tér  nyújtotta  lehetőségekre.  Több  értékesítési  csatorna  párhuzamos  használata,  valamint  a  vásárlókkal  kialakított  kapcsolatok  ápolása  a  járvány  kitörése előtt növelte az eredményesség későbbi esélyét. 

TÁRGYSZÓ: koronavírus, helyi élelmiszer, logit modellek

This  study  explores  the  impact  of  the  first  wave  of  the  coronavirus  pandemic  on  the  sales  and marketing strategies of Hungarian small-scale agricultural producers. The authors classify the marketing  channels  into  three  groups  by  the  characteristics  of  producer-consumer  relationships.  When restrictions on movement came into force, mostly impersonal (online) and, on the contrary, those  private  channels  could  continue  operation,  which  allowed  the  meeting  of  and  transactions  between  producers  and  consumers  in  the  private  spaces  (mostly  homes)  of  one  of  the  parties.    Results  of  a  questionnaire  survey  with  136  producers  revealed  that  60%  of  small-scale  producers  suffered some economic loss, while 10% was able to increase sales. Successful producers typically operated  in  the  fresh  fruit  and  vegetable  sector;  they  were  able  to  adapt  their  marketing  strategies  swiftly,  and  were  open  to  possibilities  offered  by  online  tools  and  virtual  spaces.  Using  multiple  marketing  channels  and  nurturing  relationships  with  customers  before  the  coronavirus  outbreak  increased the chances of success later, in the first wave of the pandemic. 

KEYWORD: coronavirus, local food, logit models