hu / en

Zsibók Zsuzsanna írása a TÉR – GAZDASÁG – EMBER folyóiratban

A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata - Győr, 2020. VIII. évfolyam 3. szám

A nemzeti szintű bruttó hazai termék regionális leskálázása rendszerdinamikai keretben

Zsibók Zsuzsanna

Absztrakt

A magyarországi régiók hozzájárulása a gazdasági növekedéshez igen különböző. A tanulmány a magyarországi bruttó hazai össztermékre készített nemzeti szintű előrejelzések regionális leskálázásának egy módszerét kívánja bemutatni. Első lépésben a bruttó hazai össztermék változását tényezőkre bontja, majd az egyszerű, statisztikai extrapolációkat kiegészíti egy rendszerdinamikai szimulációval. Ennek előnye, hogy a pusztán statiszti-kai módszert köz- és regionális gazdaságtani elméleti megfontolásokkal is ki lehet egészí-teni. A rendszerdinamikai keret felvázolása után azonosít néhány releváns visszacsatolást a rendszer elemei között, amellyel lehetséges a régiók közötti, illetve a különböző változók közötti kapcsolatokat megjeleníteni. Ezek közül a leginkább robusztusnak tűnő vissza-csatolást teszteli, amelyik a lakosságnak a munkalehetőségek által vezérelt, régiók közötti mozgásán alapul.

Kulcsszavak: bruttó hazai össztermék, területi leskálázás, előrejelzés, rendszerdinamikai szimuláció

Regional downscaling of the national gross domestic product in a system dynamics framework

Zsuzsanna Zsibók

Abstract

This study introduces a method for the spatial downscaling of the national-level gross domestic product projections for Hungary. First, the change of the gross domestic prod-uct will be decomposed to four components, then, the simple, statistical extrapolations will be augmented with a system dynamics simulation. The most important advantage of this procedure is that not only statistical methods can be implemented, but also some basic considerations of regional and economic theory will be employed. After drafting the system dynamics framework, the study identifies some relevant feedback mechanisms between the different elements of the system which allows to present the relationships between the different variables. One of the relevant relationships is tested, it describes the interregional movement of the population as driven by job opportunities.

Keywords: gross domestic product, spatial downscaling, prediction, system dynamics, simulation