hu / en

Grünhut Zoltán és Bodor Ákos tanulmánya a Területi Statisztika márciusi számában

″Nemzetközi összehasonlító elemzésük alapján a szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a magasabb általánosított bizalommal rendelkező országokban valóban nagyobb arányú a lakossági elköteleződés a klímaváltozással kapcsolatos cselekvési hajlandóság mellett.″ Területi Statisztika, a Központi Statisztikai Hivatal kéthavonta megjelenő tudományos folyóirata, 2021, 61(2): 209–228; Beküldve: 2020. augusztus 4. / Elfogadva: 2020. október 28. / Közzététel: 2021. március 11.

A klímaváltozás megítélésének dimenziói Európában:
mintázatok és összefüggés a társadalmi bizalommal

Bodor Ákos – Grünhut Zoltán

Absztrakt:

A társadalmi bizalom, illetve bizalmatlanság jelenségének kutatása több diszciplínát fog át. A téma jelentőségét többek között az adja, hogy a bizalom fontos szerepet játszik abban, hogy egy társadalomban milyen jellemzői alakulnak ki a közös gondolkodásnak és cselekvésnek, illetve aze gyüttműködésnek. A bizalom egyik egyértelműen pozitív hatása az, hogy mérsékli a közös ügyek és célok iránti közönyösséget, érdektelenséget. A klímaváltozás elleni küzdelem éppen egy olyan terület, ami közös elköteleződést és problémamegoldást igényel. Nemzetközi összehasonlító elemzésük alapján a szerzők arra a következtetésre jutnak, hogy a magasabb általánosított bizalommal rendelkező országokban valóban nagyobb arányú a lakossági elköteleződés a klímaváltozással kapcsolatos cselekvési hajlandóság mellett.