hu / en

Páger Balázs társszerzőkkel írt könyvfejezete megjelent a Regionális innováció, vállalkozás és gazdasági növekedés című kötetben

Szerkesztő: Varga Attila | Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs, 2021. | Megjegyzés: A könyv az Európai Unió, Magyarország és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása által biztosított forrásból az EFOP-3.6.2-16-2017-00017 azonosítójú ″Fenntartható, intelligens és befogadó regionális és városi modellek″ című projekt keretében jött létre.
“Kötetünkben a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Regionális Innováció- és Vállalkozáskutatási Központ (RIERC) friss tudományos eredményeiből közöl válogatást. A RIERC kutatásai az innováció regionális rendszerei, a regionális vállalkozói ökoszisztémák és az általuk kiváltott gazdasági növekedés vizsgálatának hármas dimenziójában zajlanak. Regionális innovációs és vállalkozási vizsgálatainkat áthatja a makrogazdasági érdeklődés: gazdasági hatáselemző modelljeinket a regionális és a makrogazdasági szintek többszörös egymásra utaltságának tudatában alkotjuk meg (Varga 2016).

Szerb László, Komlósi Éva és Páger Balázs a vállalkozásfejlesztési folyamat optimalizálásának és az intelligens szakosodásnak a kapcsolatát teremtik meg a REDI index alkalmazásával a 9. fejezetben. Tanulmányuk célja, hogy beazonosítsák a vállalkozói felfedezési folyamat (entrepreneurial discovery process – EDP) gátló tényezőit, ezzel hozzájárulva a helyi innovatív iparágak priorizálásán alapuló S3 sikeréhez. A Regionális Vállalkozási és Fejlődési Index megfelelő eszköznek bizonyult erre a feladatra. A helyi vállalkozói ökoszisztéma erősségeinek és gyengeségeinek megismerése, valamint az ökoszisztémát alkotó egyes elemek  fontosságának  meghatározása  segíthet  az  S3  stratégiák  priorizálási  folyamatában. A vállalkozói ökoszisztéma és a REDI alapvetően horizontális szemlélete fontos szerepet tölthet be az intelligens szakosodás vertikális megközelítésének megerősítésében.”

Szerb, László ; Komlósi, Éva ; Páger, Balázs:
In: Varga, Attila: Regionális innováció, vállalkozás és gazdasági növekedés
Pécs, Magyarország : Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar (PTE KTK) (2021) 360 p. pp. 139-156. , 18 p.
 

2024

Júl

25

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >