hu / en

Völgyi Katalin cikke megjelent a Statisztikai Szemle márciusi számában

Statisztikai Szemle, a Központi Statisztikai Hivatal havonta megjelenő tudományos folyóirata, 99. évfolyam 3. szám 266–287. oldal, közzététel: 2021. március 9.

Kínai és indiai transznacionális vállalatok befektetései Magyarországon 

Völgyi Katalin 

A tanulmány célja, hogy megvizsgálja a kínai és indiai vállalatok magyarországi befekteté-seit, azok fő jellemzőit és a magyar kormány ún. „Keleti nyitás” politikájának szerepét e beruházá-sok alakulásában. A szerző a két ázsiai óriásgazdaságból származó befektetések ágazati megoszlá-sával, piacra lépésük módjával és motivációival foglalkozik. Mindkét ország vállalatai számára az autóipar a legvonzóbb ágazat, de a kínaiak szívesen fektetnek be az információ- és kommunikáció-technológiai (information and communications technology, ICT) termékgyártó (elektronikai) és -szolgáltató, illetve a megújulóenergia-ágazatokba is, az indiaiak pedig az információtechnológiai (information technology, IT) és az üzletifolyamat-kiszervezési (business process outsourcing, BPO) szolgáltatásokba, valamint a vegyiparba. Elsősorban zöldmezős beruházások vagy felvásárlások útján lépnek be a magyar piacra, és dominánsak a piac-, illetve stratégiaieszköz-kereső motiváció-ik. 2010 után a Keleti nyitás politika pozitívan befolyásolta számos Magyarországra „újonnan érkező” kínai és indiai befektető lokációválasztását, illetve a hazánkban már letelepedettek bővítőberuházásait.