hu / en

Modernizációs kísérletek Kelet-Közép-Európában – a Világgazdasági Tudományos Tanács tizenkettedik ülése videón

Szanyi Miklós, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének (ELKH, MTA Kiváló Kutatóhely) tudományos tanácsadója előadásában Kelet-Közép-Európa fejlődését történelmi távlatokban tekintette át. Célja az volt, hogy segítsen megérteni a társadalmak mélyen beágyazott sajátosságait, amelyek miatt a térségben zajló modernizációs kísérletek általában csak félig-meddig sikerültek. A fejlett országokra jellemző intézmények kialakultak, de működésük gyenge maradt.

Az előadó szerint ennek oka, hogy az intézményeket sokszor csak félszívvel vették át és működtették ezek az országok. A fejlettebb régió, az atlanti modell intézményei idegen testek maradtak ebben a közegben. A kérdés természetesen nem az, hogy akkor mi szükség a modernizációra. A kérdés inkább az, hogy lehetne a jobb teljesítményt nyújtó intézményeket jobban integrálni, beágyazni Kelet-Közép-Európában. Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszolni tudjunk, először a térség társadalmait befolyásoló örökséget kell megismerni, melyet érdemes az atlanti modellel való összevetésben vizsgálni.

⮚ Tovább a teljes cikkre – mta.hu – 2021. április 12.