hu / en

Hajdú Zoltán tanulmánya megjelent az Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 2021. évi első számában

2021. évi XVIII. évfolyam 1. szám

Az állami beavatkozások szerepe a centrum-periféria viszonyrendszer formálásában Baranya megyében az államszocialista korszakban (1949-1990)

Hajdú Zoltán

A központi hatalom az államszocialista korszakban korábban soha nem látott mértékben és mélységben vállalt szerepet az országos és megyei szinten egyaránt a települések közötti kapcsolatrendszerek formálásában. Az 1949-re kiépült pártállam az alkotmányos berendezkedéssel, a közigazgatás területi-, központ- és funkcionális rendszerének kialakításával, a tanácsrendszer formalizált hierarchikus rendjének meghatározásával, majd működtetésével meghatározó szereplővé vált a közigazgatási centrum – periféria rendszer formálásában. A működő közigazgatási struktúra és a területfejlesztés „összehangolása” folyamatosan napirenden volt a korszakban. Kolta János – jogász, tudományos kutató, egyetemi oktató – az országos tervek „lebontásakor, megyei szintű értelmezésekor” radikalizmusával többször túlment az országos törekvéseken. 1965-ben a megye településeinek nagyobb részét az „elhaló települések” kategóriába sorolta. Az 1971. évi OTK Baranya megyében is hierarchikus fejlesztési központkategóriákat (és hozzájuk rendelt körzetetek) jelentett, valójában városfejlesztési koncepció volt. A megyei redisztribúció révén Pécs és a kijelölt középfokú központok kitüntetett szerepet kaptak. A kiemelt alsó fokú központok szintjén még értelmezhető volt a fejlesztési törekvés, de „lejjebb” már nem. Az „egyéb” települések még a napi működéshez szükséges forrásokhoz is alig jutottak hozzá. A kormány előbb módosította, majd 1985-ben hatályon kívül helyezte az OTK-t, a rendszerváltás kezdetekor más kérdések kerültek előtérbe.

Kulcsszavak: Baranya megye, településhálózat-fejlesztés, közigazgatási szervezés, OTK, közigazgatási centrum – periféria viszony

JEL-kód: H83

_________________________________________________________________

 

The role of state interventions in the formation of the center-periphery relationship system in Baranya county in the state socialist era (1949-1990)

Zoltán Hajdú

The central government played a role in the formation of relations between settlements at both the national and county levels to an extent and depth never before seen in the state socialist era. The party state, established by 1949, became a key player in the formation of the administrative center-periphery system with the constitutional system, the establishment of the territorial, central and functional system of public administration, the definition and formalization of the formalized hierarchical order of the council system. The “coordination” of the functioning administrative structure and regional development was constantly on the agenda during the era. János Kolta – a lawyer, scientific researcher, university lecturer – has repeatedly gone beyond national aspirations with his radicalism in the “dismantling and interpretation of county plans”. In 1965, he classified most of the county’s settlements as “dying settlements”. The 1971 OTK also represented hierarchical development center categories (and the districts assigned to them) in Baranya County, in fact it was a concept of urban development. Through the county redistribution, Pécs and the designated secondary centers were given a special role. At the level of the priority lower-level centers, the development effort could still be interpreted, but no longer “lower”. “Other” settlements barely had access to the resources needed for day-to-day operations. The government first amended and then repealed the OTK in 1985, and other issues came to the fore at the beginning of the regime change.

Keywords: Baranya county, settlement network development, administrative organization, OTK, administrative center – periphery relationship

JEL code: H83

2024

Júl

21

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >