hu / en

Átfogó elemzés a szabadalmi együttműködések szerkezetéről az ANET LAB kutatóitól a KRTK Blogban a Portfolión

Csapatjáték nagy téttel – A szabadalmi együttműködések szerkezete Európában – Tóth Gergő – Juhász Sándor – Elekes Zoltán – Lengyel Balázs. A KRTK ANET Lab munkatársai új tanulmányukban a szabadalmak létrehozására irányuló feltalálói hálózatok európai térbeli mintázatait és az együttműködések ösztönzőit vizsgálták. A vizsgálat hangsúlyozza, hogy azok a régiókon átívelő feltalálói együttműködések, melyek ismétlődnek és így újabb szabadalmakhoz vezetnek, nagyon ritkák és földrajzi értelemben erősebben koncentráltak.

A gazdasági versenyképesség növelése érdekében jelentős erőfeszítéseket tesznek szerte az Európai Unióban a kutatási és innovációs (K+I) képesség javítására. A korábbi tapasztalatok alapján azonban a legígéretesebb innovatív szereplők sokszor a már eleve sikeresebb földrajzi térségekben koncentrálódnak. Az EU15 országai teljesítményben túltesznek a később csatlakozott tagországokon K+I eredményességüket illetően, az tagországokon belüli innovációs képességbeli különbségek pedig ugyancsak számottevőek. Mindeközben a közösségi kutatás-fejlesztési kiadásokat visszavetette a 2008-as pénzügyi válság, a jelenleg zajló világjárvány negatív hatása ugyancsak valószínűsíthető. Továbbá, a helyi gazdaságok szerte Európában jelentős különbségeket mutatnak abban a képességükben, hogy a meglévő K+I teljesítményt az ott élők jövedelmeinek növekedésére fordítsák le. Mindezek a folyamatok az EU térségei között tartós innovációs különbségekben jelentkeznek.

Éppen ezért a térségek közötti tudásmegosztáson alapuló együttműködések előtérbe helyezése és integrációja az innovációs megosztottság oldását célzó EU stratégia egyik központi eleme.

⮚ Tovább a teljes cikkre – portfolio.hu – 2021. június 27.

A cikk alapjául szolgáló tanulmány angolul itt érhető el.