hu / en

Horn Dániel, Khayouti Sára és Kiss Hubert János tanulmánya megjelent a Közgazdasági Szemlében

Horn Dániel — Khayouti Sára — Kiss Hubert János

Versengeni és együttműködni? Egy reprezentatív felmérés tanulságai

 

Közgazdasági Szemle, LXVIII. évf., 2021. szeptember (966—986. o.), DOI:10.18414/KSZ.2021.9.966
Tanulmány

Ebben a tanulmányban két reprezentatív felmérés segítségével azt vizsgáltuk meg, hogy egyéni szinten hogyan viszonyul egymáshoz a versengés és az együttműködés, illetve ezek hogyan függenek össze a végzettséggel. Egyrészt az találtuk, hogy a versengés és az együttműködés pozitívan és szignifikánsan korrelál, még akkor is, ha figyelembe vesszük a válaszadó korát, nemét, a lakhelyének településtípusát és a régióját. Másrészt arra jutottunk, hogy a versengés és az együttműködés nemlineárisan függ össze a végzettséggel. A versengés és az együttműködés alacsony értékeiről indulva, eleinte a nagyobb fokú versengés és együttműködés több oktatásban töltött évvel jár együtt, azonban e növekedés mértéke csökken a versengés és az együttműködés egyre magasabb szintjein. Továbbá az együttműködés és a versengés legmagasabb értékeivel a végzettség alacsonyabb szintje jár együtt.

Journal of Economic Literature (JEL) kód: D01, D64, D91.