hu / en

Pályázati felhívás intézetigazgató munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézetében

 

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont pályázatot hirdet intézetigazgató munkakör betöltésére a KRTK Regionális Kutatások Intézetében. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 15. Az intézetigazgató jogállása: a tevékenységét munkaviszony keretében, kutatói munkakörhöz tartozó feladatok mellett látja el. Az intézetigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a Kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. Az intézetigazgató munkaköre határozott időre, legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra szól.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (továbbiakban: Kutatóközpont) pályázatot hirdet

Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont

Regionális Kutatások Intézete

Intézetigazgató

munkakör betöltésére.

Az intézetigazgató munkakör betöltésének időtartama:  Az intézetigazgatói munkakör betöltése határozott időre, 3 évre szól.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

 • A tudományos kutatói feladataihoz kapcsolódó tevékenységek ellátása;
 • a kutatóközpont Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint a vonatkozó szabályozások szerint a Kutatóközpont szervezeti egységeként működő intézet (a továbbiakban: intézet) tevékenységének irányítása, koordinálása, képviselete;
 • az intézet eredményes szakmai tevékenységének biztosításával a kutatóközpont hazai és nemzetközi tudományos szerepének erősítése, tudományos koncepciójának megvalósítása, alapfeladatainak teljesítése;
 • az intézet munkájának összehangolása;
 • a Kutatóközpont főigazgatójának irányításával az intézet működésének biztosítása.


Pályázati feltételek:

 • legalább tudományos főmunkatársi vagy azzal egyenértékű besorolás;
 • kimagasló tudományos eredmények a kutatóintézet profiljának megfelelő kutatások valamelyik területén;
 • igazolt, kutatóintézet vagy kutatási egység vezetésében szerzett gyakorlat – legalább 1 év vezetői tapasztalat;
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Vezetési-szervezési, illetve pénzügyi-gazdasági képesítés.


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázónak a kutatóközpont keretében működő intézet vezetésére, fejlesztésére, tudományos programjának megvalósítására vonatkozó koncepciója;
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Tudományos fokozatának és idegennyelv-ismeretének megjelölése;
 • Eddigi szakmai munkájának és a munka eredményeinek ismertetése;
 • A pályázó által írt tudományos cikkek, tanulmányok és könyvek pontos bibliográfiai jegyzéke;
 • A pályázó tudománymetriai mutatói (tudományos közlemények száma, tudományos közleményekre érkezett hivatkozások száma, H-index);
 • Végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvtudást igazoló oklevelek másolata, (amennyiben nem magyar nyelven kerültek kiállításra, úgy azok hitelesített fordítása);
 • A pályázó jelenlegi munkahelyének, beosztásának, besorolásának megjelölése;
 • A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi törvény (továbbiakban: Mt.)  5/A. 10 § (1) pontja szerinti adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat;
 • A pályázat elnyerése esetén három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.09.15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.10.14.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2021.10.15.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton a hr@krtk.hu email címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkező pályázatokat az Igazgatótanács véleményezi. A felvételről a főigazgató a bíráló bizottság által kiválasztott pályázók meghallgatása alapján dönt. A munkakör betöltéséhez az ELKH elnökének előzetes jóváhagyása szükséges. A pályázók elektronikus úton kerülnek értesítésre.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információ:

Az intézetigazgató jogállása: a tevékenységét munkaviszony keretében, kutatói munkakörhöz tartozó feladatok mellett látja el. Az intézetigazgató felett a munkáltatói jogok gyakorlása a Kutatóközpont főigazgatójának hatáskörébe tartozik. Az intézetigazgató munkaköre határozott időre, legfeljebb 3 évig terjedő időtartamra szól. Az intézetigazgatói munkakör betöltését megelőzően az Mt. valamint a Kutatóközpont hatályos szabályzatai értelmében összeférhetetlenség vizsgálata szükséges.  

2024

Júl

21

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >