hu / en

Pályázati felhívás gyermeket nevelő kutatók támogatására 2022

 

A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében az alábbi két kategóriában:

1. kategória: az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, és egyedülálló férfiak) számára;

2. kategória: a tudományos eredmények publikálásának támogatása olyan kutatók esetében, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
– a legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig és ez idő alatt legalább egy évet a kutató igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy
– 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel.

A pályázat keretében az 1. kategóriában pályázók esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2022. április 1. és 2023. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. (Így pl. az 1. kategória nyerteseinél tizenkét hónapos támogatási időtartam esetén havonként bruttó 200 000 Ft, négy hónapos támogatási időtartam esetén pedig havonként bruttó 600 000 Ft az ösztöndíj.) Az MTA köztestületi forrásából elkülönített 50 millió forintos keret terhére 2022-ben 20-25 pályázat támogatására nyílik lehetőség.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

Mindkét kategória esetében az a személy nyújthat be pályázatot, aki:
– tagja az MTA köztestületének;
– PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;

1.kategória esetében:
– a pályázat benyújtásakor 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatónő, vagy 14. életévét be nem töltött gyermeket egyedül nevelő kutató férfi (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);
– vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

2. kategória esetében:
– a pályázat benyújtásakor a legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el, és a pályázó ez idő alatt legalább egy évet igazoltan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy 14 év alatti fogyatékos vagy tartósan beteg gyermeket nevel.
– vállalja, hogy a pályázat lejártát követően egy éven belül megjelenik, vagy elfogadásra kerül a publikációja a SCimago szerinti Q1-es kategóriájú szaklapban, melyben a pályázó meghatározó (első vagy utolsó) szerző.
Bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében Q1-es cikk helyett monográfia vagy kritikai forráskiadás is készülhet. Az utóbbi két esetben a kiadásra kész kézirat bemutatása szükséges, kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, de megfelel az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel is. Amennyiben a bölcsészet- és társadalomtudományok területen belüli szűkebb szakterületén a szakma fontos folyóiratainak nincs Q1-es besorolása, adja meg a szakterületén „A” kategóriás tudományos folyóirat nevét (legfeljebb hármat), amelyben publikálni szándékozik.

A pályázatok benyújtása és formai ellenőrzése

A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/kgynk_2022). A pályázati anyagok feltöltésének határideje

2021. december 3., 14:00 (közép-európai idő szerint).

Az eredeti, kézzel aláírt pályázói nyilatkozatot egy példányban postán is* kérjük elküldeni az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: „KGYNK pályázat 2022”.

 

A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)

2024

Júl

21

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >