hu / en

7th The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC) konferencia

 

2021. november 29-30. között immár hetedik alkalommal került megrendezésre a  Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének és a Közép-Európai Egyetem Demokrácia Intézetének (CEU Democracy Institute) közös szervezésében „Az állam szerepe a kapitalizmus változataiban – A fejlesztés-orientált beavatkozások átalakuló tárháza a formálódó új világrendben” (The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC) – The changing repertoire of state intervention to promote development in an unfolding new world order) című konferencia. A járványhelyzetre való tekintettel idén a konferencia hibrid (helyszíni és online) formában került megszervezésre. A kétnapos eseménynek az első napon az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a CEU adott otthont, míg a második nap online zajlottak az előadások.

A konferencia sorozat az ezredforduló óta megélénkült állami gazdasági szerepvállalás különféle témáival foglalkozik immár hét éve. Az idei konferencia “A fejlesztő államoktól az új protekcionizmusig” című, 124573-as számú OTKA projekthez kapcsolódóan került megrendezésre. Így az idei rendezvény szűkebb témája is szorosan illeszkedett a kutatási projekthez: az állam fejlesztési célú beavatkozásainak átalakuló repertoárja, amellyel a megosztott és fenntartható növekedés hatékonyan ösztönözhető a huszonegyedik században.

Már a 2008-9-es globális pénzügyi és gazdasági válság, valamint az elhúzódó gazdasági kilábalás nyomán szerte a világban megfigyelhettük az államok különféle beavatkozási kísérleteit a megosztott növekedés aktív ösztönzésére. Ezt a tendenciát erősítette fel és helyezte új megközelítésbe a koronavírus járvány, valamint annak legkülönbözőbb következményei gazdasági, társadalmi és politikai téren egyaránt. Napjaink kormányzatainak mozgásterét ugyanakkor jelentősen korlátozza számos olyan új (vagy egyre intenzívebbé váló) huszonegyedik századi kihívás, amely megkerülhetetlenné teszi az állam fejlesztéspolitikai beavatkozásainak és alkalmazott eszköztárának felülvizsgálatát. Megfigyelhető néhány új gazdaságpolitikai trend (erősödő gazdasági nacionalizmus és új protekcionizmus), amelyek ezekre az új kihívásokra próbálnak meg egyfajta válaszokat adni. A konferencia előadásai ennek tükrében arra keresték a választ, hogy hogyan tudnak a nemzeti fejlesztési stratégiák a 2016 után megjelenő új világgazdasági realitásokhoz alkalmazkodni, azaz, hogy van-e az állam-vezérelte kapitalizmusnak olyan válfaja, amely működőképes lehet az átalakuló, új világrend viszonyai közepette.

Vitaindító előadásokat Bruszt László (Közép-európai Egyetem Demokrácia Intézet igazgatója), valamint Elizabeth Thurbon (Sidney-i New South Wales Egyetem professzora) tartotta.