hu / en

Kovács András Donát és Farkas Jenő Zsolt új tanulmánya a Földrajzi Közleményekben

 

 

Kovács András Donát – Gulyás Péter – Farkas Jenő Zsolt

Földrajzi Közlemények – 2021 145. évf. 4. szám 317 – 334. o.

 
“Munkánk az alábbi kérdésekre összpontosít:
  • mi jellemezte a természetvédelem, az agrárgazdálkodás és az idegenforgalom egymásra ható működését az elmúlt évtizedekben?
  • milyen tényezők segítették vagy akadályozták az ágazati partnerséget?
  • hogyan hatottak az egyes szakpolitikai elképzelések és szektorális ellenérdekek az érintett tájakra?
 
Kutatásunkat a Duna–Tisza közén elhelyezkedő Kiskunsági Nemzeti Park (KNP) térségében végeztük el, mivel itt a vizsgált ágazatok együttműködése, vagy annak hiánya a park alapítása óta, tehát több mint 40 éve megfigyelhető. A mintaterületre vonatkozó szisztematikus vizsgálatokkal és elemzésekkel szeretnénk bemutatni azokat a kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, amelyek támpontokat adhatnak a Kiskunságban meglévő környezeti konfliktusok kezeléséhez, ugyanakkor olyan tájhasználati kérdésekre is rámutatnak, amelyek Európa- és világszerte egyaránt megoldásra várnak.”