Pető Rita Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült

A KRTK Közgazdaságtudományi Intézet posztdoktori kutatója, Pető Rita – „A külföldi tőke és a munkavállalói képességek megtérülése” (Foreign Acquisition and the Return to Skills) című pályamunkájáért a tudományos élet területén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek elismerésére létrehozott Akadémiai Ifjúsági Díjban részesült. A beérkezett pályaműveket a tudományterületileg illetékes tudományos osztályok rangsorolták, majd véleményük alapján a Tudományértékelési Elnöki […]