hu / en

A 2000-2015 közötti családpolitikai intézkedések hatása a születésszámra Magyarországon

Bördős Katalin és Szabó-Morvai Ágnes tanulmánya a Demográfia folyóiratban

Megjelent: 2022-02-07

Demográfia /évente négyszer megjelenő magyar nyelvű népesedéstudományi folyóirat/ 64. évf. 2-3. szám (2021)

Bördős Katalin, Szabó-Morvai Ágnes


Absztrakt

Elemzésünkben a 2000 és 2015 közötti családpolitikai támogatások és intézkedések fertilitásra gyakorolt hatását vizsgáljuk, melyet FH panel regressziókat használunk. Eredményeink azt mutatják, hogy a családtámogatási rendszer azon elemei vannak a legnagyobb hatással a termékenységre, amelyek a foglalkoztatási, a megélhetési és a lakhatási lehetőségeket javítják. A nők jelenlegi foglalkoztatottsága, a bölcsőde és az óvoda elérhetősége és a részmunkaidős munkalehetőségek jelentősen növelik a tisztított élveszületési arányszámot, mely különösen igaz az első gyermek esetében. A családtámogatási rendszer egészét tekintve a hazai beavatkozások hasonló eredményességet mutatnak, mint a többi országban: enyhén pozitív, szignifikáns hatással vannak a termékenységre. A kapott eredmények arra utalnak, hogy a foglalkoztatás és a bérek növelését célzó gazdaságpolitikák valószínűleg a leghatékonyabb termékenységi politikák közé tartoznak. Ugyanakkor az eredmények azt is megmutatták, hogy a megfizethető lakhatás kulcsfontosságú tényező, amit nem csupán saját lakás vásárlását elősegítő támogatásokkal, hanem a bérlakáshoz jutást segítő programokkal is lehetne támogatni.

Teljes cikk /PDF /