hu / en

Finta István és Pálné Kovács Ilona a magyar önkormányzati rendszer megújulásáról írt cikke megjelent a Pólusokban

A magyar önkormányzati rendszer megújulásának irányai

Finta István; Hoffman István; Pálné Kovács Ilona; Péteri Gábor

Pólusok folyóirat — II. évf. 2. szám
Kiadja a PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék; Pólusok Társadalomtudományi Egyesület

 

Absztrakt


A tanulmány egy, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége megbízásából készült szakértői javaslat tudományos háttéranyaga. A szerzők szándéka, hogy szakmai vitát kezdeményezzenek a magyar önkormányzati rendszer átfogó reformjáról. Magyarország ugyan 1990-ben élenjárt az önkormányzati decentralizáció terén, mára Európa egyik legcentralizáltabb országa lett. A szerzők bemutatják, hogy milyen folyamat vezetett a jelenlegi helyzetig, és javaslatokat fogalmaznak meg az önkormányzatok feladatrendszerére, térbeli struktúrájának konszolidálására, a finanszírozási modellre és az önkormányzatok fejlesztéspolitikai szerepvállalására. A tanulmány fő üzenete, hogy nem csak a jogi szabályozási keretek igényelnek reformot, de a politikai elit és a társadalom szemléletváltására, aktvitására is nagy szükség van.

Kulcsszavak:önkormányzati feladatok, kormányzati szintek, finanszírozás, fejlesztéspolitika, elszámoltathatóság