hu / en

Grünhut Zoltán tanulmánya megjelent a Magyar Tudomány áprilisi számában

 

Paradigmaváltás a bizalomkutatásban?

Shift of Paradigm in Trust Research?
 
Grünhut Zoltán
 
PhD, tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Budapest
 
       Magyar Tudomány 183 (2022) 4, 455463
       Akadémiai Kiadó
 
          Összefoglalás
 
A tanulmány új megvilágításban tárgyalja a bizalom és a bizalmatlanság összefüggéseit. Rámutat arra, hogy a társas érintkezésbeli partnereink felé mutatott bizalom alapja valójában az ismeretlen embertársaink felé érzett általános bizalom. Az írás a modernizációs érvelést felvázolva hangsúlyozza az emberek és a bizalomkutatás előtt álló közös feladatot a bizalom újraértelmezése tekintetében.
 
 
Abstract
 
The paper discusses the linkages between trust and distrust from a new perspective. It stresses that the source of trust one shows to her/his partners is tracing back to this individual’s generalized trust towards unknown others. By proposing an argument of modernization the paper identifies a common objective of reconsidering trust for both people and trust research.
 
Kulcsszavak: bizalom, bizalmatlanság, késő modernitás, racionalitás
 
Keywords: trust, distrust, late modernity, rationalism
 
 
Jelen írás az NKFIH által támogatott „Magyar fiatalok percepciói Európáról és európaiságról” című kutatás része (az FK134893 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, az FK20 pályázati program finanszírozásában valósult meg).