hu / en

Sass Magdolna és Szalavetz Andrea könyvismertetője és Túry Gábor konferenciabeszámolója olvasható a Külgazdaság friss lapszámában

Nemzetközi menedzsment

International management

Külgazdaság, LXVI. évf., 2022. március–április (136–144. o.)

Lapszám: 66. évfolyam 2022/3-4
Rovat: Könyvajánló
Oldalszám: 136-144.o.
 
Sass Magdolna; Szalavetz Andrea
 

Kivonat

A Nemzetközi menedzsment című kézikönyv ismertetője hangsúlyozza a témában magyar nyelven és magyar szempontból írott könyv fontosságát. A hármas tagolású könyvben a menedzsment teljesítményét befolyásoló makrogazdasági környezetet és az egyes vállalati funkciók sajátosságait mutatják be részletesen, és érdekes vállalati esettanulmányok szolgálnak ezekhez illusztrációként. A könyv erényei mellett (alapos és jól tanítható, néhány kiváló fejezettel és esettanulmánnyal) a jelen ismertetés szerzői néhány hiányosságra is felhívják a figyelmet. Így többek között a vállalati esetek felől való megközelítést, a nemzetközi szakirodalomban folyó aktuális diszkussziók rövid ismertetését, valamint a fellelhető adatok problémáit és adatforrások megadását javasolják.

English summary

The review of the handbook entitled International Management emphasizes the importance of a volume on the topic written in Hungarian and from a Hungarian perspective. The tripartite book presents in detail the macroeconomic environment affecting management performance, the specificities of corporate functions, and these two factors are illustrated by interesting corporate case studies. In addition to the book’s strengths (thorough and easy to learn, with some excellent chapters and case studies), the authors of this review also point out some weaknesses. They suggest, among other things, to pursue an approach from the perspective of company cases, to include a brief description of current debates in the international literature, to discuss problems with the availability of data, and the provision of data sources.
 

 

Global Value Chains and Multinational Corporations – how do they relate?

Külgazdaság, LXVI. évf., 2022. március–április (136–144. o.)

Lapszám: 66. évfolyam 2022/3-4
Rovat: Konferenciabeszámoló
Oldalszám: 120-135.o.
JEL besorolás: D22 F21 F23 L23
 
Túry Gábor
 

Kivonat

A kétnapos nemzetközi konferencián elhangzott előadások, a multinacionális vállalatok globális termelési hálózatainak elemzése mellett, tárgyalták a koronavírus- járvány következtében a világméretű ellátási láncokban bekövetkezett zavarok hatásait és az arra adott válaszokat. Az ismertetett eredmények megerősítik, hogy a globális értékláncban való részvétel bizonyos mértékig megvédi a vállalatokat a negatív sokkoktól. Az ellátási lánc zavarait a vállalatok ugyanakkor csak korlátozott mértékben tudják kezelni, mert nincs mód a beszállítói kapcsolatok gyors diverzifikálására. A globális értékláncok földrajzi szerveződésében ugyanakkor megfigyelhető egyfajta regionalizálódás, amelyet több kutatási eredmény is alátámaszt. Az ellátási lánc hosszának csökkentése a termelés fenntarthatóságának szempontjából is kulcsfontosságú. Erre nemcsak a divatipar globális szerveződésével kapcsolatos problémák hívják fel a figyelmet, hanem a ritkaföldfémek bányászatának vizsgálata is. Több vizsgálat is rámutatott a helyi vállalatok globális értékláncokhoz történő kapcsolódásának nehézségeire, valamint az alacsony és lassan növekvő hazai hozzáadott értéktartalomra. A helyi gazdaságok ugyanis korlátozottabb képességekkel és erőforrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy növeljék részesedésüket a magasabb hozzáadott értéket képviselő tevékenységekből.

English summary

In addition to analysing the global production networks of multinational companies, the presentations at the two-day international conference discussed the impact of and responses to the disruptions in global supply chains caused by the coronavirus (Covid-19) pandemic. The results presented confirm that participation in the global value chain protects companies to some extent from negative shocks. However, the ability of firms to manage supply chain disruptions is limited due to the lack of rapid diversification of supplier relationships. At the same time, there is a regionalisation trend in the geographical organisation of global value chains, as supported by several research findings. Reducing the length of the supply chain is also key to the sustainability of production. This is highlighted not only by the problems of the global organisation of the fashion industry, but also by the study of rare earth element mining. Several researches highlighted the difficulties of linking local companies to global value chains and the low and slowly growing domestic value added content. Indeed, local economies have more limited capabilities and resources to increase their share of higher value-added activities.

2024

Júl

25

H

K

Sz

Cs

P

Sz

V

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

Következő hónap >