hu / en

Az NKFIH kutatási témapályázatok 2022. évi nyertesei

 

Felkerültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) internetes oldalára az alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó témapályázatok támogatásának 2022. évi eredményei.

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatói által beadott pályázatok közül 13 nyertes kutatás részesül támogatásban.
Gratulálunk kutatóinknak!

Az “OTKA” kutatási témapályázatok 2022. évi nyertesei (K_22):

Horn Dániel: A nem-kognitív képességek szerepe az iskolai sikerességben
Kónya István: Termelékenység és szektorális átrendeződés rövid- és hosszútávon
Biró Péter: Algoritmikus játékelmélet párosítási és cserepiacokon
Virág Tünde: Helyi szereplők innovációs képességei és lehetőségei a perifériákon
Hadas Miklós: A plurális habitus mintázatai a romániai és szlovákiai magyarság körében

A 2022. évi “OTKA” fiatal kutatói kiválósági program nyertesei (FK_22):

Czaller László: Készségek, párosítás és verseny nagyméretű munkaerőpiacokon: a városi készségprémium hátterében húzódó mechanizmusok feltárása
Bisztray Márta: A külföldi működőtőke beruházások közvetett hatásai a helyi gazdaságra
Elekes Zoltán: Térségek beszállítói hálózatainak szerkezete és ellenálló képessége
Benedek Zsófia: Helyi élelmiszer rendszerek és rövid ellátási láncok a poszt-COVID társadalomban
Bodor Ákos: Mennyire “általános” az általánosított bizalom? – A bizalom mérésének kritikai felülvizsgálata

A 2022. évi “OTKA” posztdoktori kiválósági program nyertesei (PD_22):

Páger Balázs: A regionális vállalkozói ökoszisztéma szerepe az új vállalatok piaci túlélésében és a vállalkozói aktivitás alakításában
Bródy Luca Sára: Civil stratégiák és helyi fejlesztés: a társadalmi integráció átalakulása
Gábriel Dóra: Ezüst gazdaság – Helyi és határokon átívelő szereplők Magyarországon

Forrás: NKFIH – Eredményhirdetés