hu / en

„Generációk munkájára támaszkodva kutatunk” – beszélgetés Hajdú Zoltánnal 70. születésnapja alkalmából

 

 


„Generációk munkájára támaszkodva kutatunk”
Beszélgetés Hajdú Zoltánnal 70. születésnapja alkalmából

„We carry out research relying on the work of generations”
A conversation with Zoltán Hajdú on the occasion of his 70 th birthday

Modern Geográfia Vol. 17, Issue 4, 2022: 9–20

 

Rácz, Szilárd, PhD, Research fellow, head of department, Institute for Regional Studies,
Centre for Economic and Regional Studies, racz.szilard@krtk.hu

Reményi, Péter, PhD, habil. Associate professor, Faculty of Sciences, University of Pécs; research fellow, Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies, remko@gamma.ttk.pte.hu


ABSZTRAKT

Hajdú Zoltán 1952. május 4-én született Végardón. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban végezte, a katonai szolgálat után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomázott földrajz–történelem szakon. 1976–1977-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen volt tanársegéd. 1977-ben védte meg egyetemi doktori értekezését a Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetében, majd 1977–1978-ban Pécsett az MTA Központi Hivatalának ösztöndíjasa lett. 1978 óta az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének (és jogutódainak) kutatója. Kandidátusi értekezését 1986-ban védte meg, az MTA doktora címet pedig 2002-ben nyerte el. 2013-ban habilitált, 2017-től egyetemi tanár. Az itt olvasható, félig strukturált interjú 2022 márciusában a Regionális Kutatások Intézetében készült. Az írás célja, hogy ismertesse Hajdú Zoltán életútjának fontosabb állomásait, a földrajztudományhoz fűződő viszonyát és az ezek mögött meghúzódó, pályafutását alakító tényezőket.

Kulcsszavak: társadalomföldrajz, politikai földrajz, közigazgatási földrajz, tudománytörténet

ABSTRACT

Zoltán Hajdú was born on May 4th , 1952 in Végardó. He completed his secondary school studies at the Rákóczi Secondary Grammar School in Sárospatak, and after his military service, he graduated from the Lajos Kossuth University of Debrecen in Geography and History. In 1976–1977, he was an assistant lecturer at the Technical University of Heavy Industry in Miskolc. He defended his doctoral dissertation at the Institute of Geography at the Lajos Kossuth University in 1977, and in 1977–1978, he became a scholarship researcher of the Central Office of the Hungarian Academy of Sciences in Pécs. Since 1978 he has been a research fellow at the Transdanubian Scientific Institute (and its successors) of the Hungarian Academy of Sciences. He defended his CSc dissertation in 1986 and became a Doctor of the Hungarian Academy of Sciences in 2002. His habilitation procedure was successfully completed in 2013 and he became a professor in 2017. The present semi-structured interview was conducted in March 2022 at the Institute of Regional Studies. The aim of the article is to help readers get acquainted with the most important stages of Zoltán Hajdú’s life, his relationship with geography, as well as the factors underlying the previous two and affecting his career.

Keywords: human geography, political geography, administrative geography, history of science


BEVEZETÉS

A Modern Geográfia hasábjain a lap indulásának kezdete óta jelentek meg interjúk, többek között „RKK-s” geográfus professzorokkal: Enyedi Györggyel (Baranyai & Lampért, 2007), Erdősi Ferenccel (Herczeg et al., 2021), Fodor Istvánnal (Gálosi-Kovács & Orsós, 2022). A „földrajzi beszélgetések” rovat természetesen kiegészült hazai egyetemek nyugalmazott professzoraival készített interjúkkal is (Bugya & Ritz, 2006; Lampért & Radvánszky, 2007a; Lampért & Radvánszky, 2007b; Bugya & Ritz, 2007; Szebényi & Szabó, 2008; Enyedi et al., 2022; Szalai, 2022). E sorozatot folytatjuk most Hajdú Zoltán professzorral 70. születésnapja alkalmából. Hajdú Zoltán 1952. május 4-én született Végardón. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon, a Rákóczi Gimnáziumban végezte (1966–1970), a katonai szolgálat után a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen diplomázott földrajz–történelem szakon (1971–1976). 1976–1977-ben a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen volt tanársegéd. 1977-ben védte meg egyetemi doktori értekezését a Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi Intézetében, majd 1977–1978-ban Pécsett az MTA Központi Hivatalának ösztöndíjasa lett. 1978 óta az MTA Dunántúli Tudományos Intézetének s jogutódainak (jelenleg KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztály) kutatója. Kandidátusi értekezését 1986-ban védte meg, az MTA doktora címet pedig 2002-ben nyerte el. 2013-ban habilitált, 2017-től egyetemi tanár. A jelen írás célja, hogy megismertesse Hajdú Zoltán életútjának fontosabb állomásait, a  földrajztudományhoz fűződő viszonyát és az ezek mögött meghúzódó, pályafutását alakító tényezőket.


MÓDSZEREK
Az itt olvasható, félig strukturált interjú 2022 márciusában a Regionális Kutatások Intézetében készült. Az interjút két, a jelen cikket is jegyző kutató készítette, mindketten a professzor korábbi PhD-hallgatói voltak a Pécsi Tudományegyetemen (Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, illetve a Földtudományok Doktori Iskola). Az interjúvázlat számos nagyobb kérdéscsoportot érintett, többek között a fiatal évek és az egyetem adta inspirációkat, a korai szakmai terveket, a lakóhely- és kutatási irányváltásokat, a külföldi tapasztalatokat, valamint a jövőbeni terveket. A jelen beszélgetés kötetlen jellege miatt a fenti témakörök azonban nem kronologikusan követik egymást. A kutatási irányváltások, az intézményi-szervezeti változások és a külföldi utazások kapcsán az alábbiakban számos időbeli visszautalás olvasható. Az interjúvázlat elkészítésekor fontos szempont volt, hogy korábban már jelent meg Hajdú Zoltán életéről visszaemlékezés, amelyet a professzor hatvanöt évesen, felkérésre, a gyerekkoráról, a családjáról, a tanulmányairól írt, majd publikált (Hajdú, 2017).