hu / en

Vasárus Gábor a tanyák településfejlődésben betöltött szerepéről elhangzott előadása elérhető a Youtube-on


A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat október 13-án második alkalommal tartotta meg a Csatári Bálint Emlékkonferenciát.
A 2019 szeptemberében elhunyt Csatári Bálint geográfus, az Alföld elismert kutatója 2008-ig az akkori RKK Alföldi Tudományos Intézetének igazgatója, majd 2010-ig a Kecskeméti Osztály vezetője volt.

A konferencián az RKI Alföldi Tudományos Osztályát Vasárus Gábor képviselte, aki „A tanyák és külterületek kurrens szerepe a településfejlődésben” címmel tartott előadást, továbbvive ezzel Csatári Bálint örökségét.
1990 és 2011 között a vidéki szuburbiák népességnövekedésének 55,1%-a nem közigazgatásilag önálló települések központi belterületeire, hanem külterületekre és egyéb belterületekre irányult.
Így a városaink peremén található tanyák, tanyabokrok és zártkertesedő egykori tanyás dűlök hatása a települési folyamatokban lényegesen nagyobb lehet, mint azt a korábbi kutatások feltételezték. Az előadás e folyamat környezeti, társadalmi és gazdasági hatásait mutatta be példákon keresztül, kitekintéssel a klímaváltozás hatásaira, valamint, hogy a lakott külterületek változásai hogyan határozzák meg a természeti és épített környezet jelenét és jövőjét.

Az előadás elérhető Bács-Kiskun megye Youtube csatornáján.