hu / en

Életének 86. életévében elhunyt Beluszky Pál

 
 
Megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 86. életévében elhunyt Beluszky Pál (1936-2022) professzor úr, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének emeritus tanácsadója. Beluszky professzor úr a magyar települések és nagytájak egyik legismertebb kutatója, a történeti földrajz és a településföldrajz vezető egyénisége volt. 1984-től dolgozott az MTA Regionális Kutatások Központja és jogutódja kutatójaként. 1994-ig tudományos főmunkatárs, majd tudományos tanácsadó, 2011 óta a KRTK Regionális Kutatások Intézete kutató professor emeritusa. Beluszky professzor urat a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont saját halottjának tekinti.