hu / en

Kutatás bizonyítja, hogy a kapcsolataink befolyásolják, hova költözünk

Lőrincz László és Németh Brigitta cikke a KRTK Blogban a Portfolion


A magyarországi belföldi vándorlás és az iWiW közösségi oldal kapcsolathálózatának vizsgálata arra enged következtetni, hogy két kistérség között, a közösségi oldalon fenntartott kapcsolatok száma összefügg a költözködéssel kapcsolatos döntésekkel. Az összekötő, azaz bridging típusú kapcsolatok szignifikáns összefüggést mutatnak a vándorlás mértékével, vagyis döntéseinket az is befolyásolja, hogy hol élnek az ismerőseink.

Az országon belüli vándorlást több tényező is befolyásolja.
A rendszerváltás előtt elsősorban az iparosodás és a mezőgazdaság kollektivizálása miatt költöztek a falvakból a városokba az emberek, ezt követően pedig a munkaerőpiacról kiszorulóknak a periféria irányába történő áramlása volt a jellemző.
Ekkor jelent meg a kertvárosi övezetek felé irányuló vándorlás is, vagyis a szuburbanizáció jelensége.
A munkalehetőségek és a magasabb bérszínvonal miatt Pest megye és a nyugati országrész elszívó ereje a mai napig jellemző. Ugyanakkor az egyéni életút is hatással van a költözködéssel kapcsolatos döntésekre; ilyen például a felsőoktatás megkezdése, a családalapítás, a karrierépítés egy újabb állomása, vagy épp a nyugdíjazás körüli életmódbeli változások. Ezek mindegyike más és más igényeket támaszt a lakhatással kapcsolatban, amely tényezők új otthon keresésére sarkallhatják az embereket.

⮚ Tovább a teljes cikkre

Lőrincz László &  Németh Brigitta – KRTK Közgazdaságtudományi Intézet – ANET Lab

Címlapkép: Getty Images