hu / en

Páger Balázs Bárány Róbert Díjat, Halpern László kutató professor emeritus címet vett át az ELKH 2022-ik évi díjátadó ünnepségén

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi megbecsülésének kifejezésére 2021-ben alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat és a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert Díjat, ezenfelül elindította a kutató professor emeritus címek adományozását.

 

A tudományos konferenciával egybekötött ünnepi díjátadó eseményt 2022. november 10-én tartották az ELKH Természettudományi Kutatóközpont konferenciatermében. 
 

 
Az eseményen Bárány Róbert Díjat vett át Páger Balázs, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete kutatója.
A Bárány Róbert Díj célja az ELKH kutatóhelyein dolgozó, 40 év alatti fiatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése.
 

Páger Balázs elsősorban a vállalkozói ökoszisztémával kapcsolatos kutatásokat folytat, ezen belül főként a vállalkozói aktivitás és a regionális vállalkozói környezet összefüggéseit vizsgálja.
Eddigi kutatási eredményei arra utalnak, hogy a regionális vállalkozói ökoszisztéma struktúrájának feltárása és célzott fejlesztése elősegítheti az egyes térségek gazdasági fejlődését és minőségi jellemzőkkel bíró cégek létrejöttét.
Publikációs teljesítménye kiemelkedő. Tudományos publikációs eredménye az elmúlt három évben: cikkeinek száma 22, hivatkozásainak száma 173, összesített impaktfaktora 3,312, Hirsch-indexe 8. Tudományszervezői munkásságával támogatja a regionális tudomány hazai kutatóinak bekapcsolódását a nemzetközi tudományos vérkeringésbe.
2011 óta aktív tagja a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak, illetve az Európai Regionális Tudományi Társaságnak (ERSA). Kiemelkedő szerepe volt abban, hogy 2022-ben több mint 30 év után ismét Magyarországon rendezték meg az Európai Regionális Tudományi Társaság éves konferenciáját.

 
Halpern László, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet korábbi igazgatója az ELKH kutató professor emeritus címében részesült.
A kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutatóhelyein tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói életpályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős tevékenységének elismerése.
 

Halpern László az MTA doktora, a közgazdaság-tudomány kandidátusa. Pályafutását 1974-ben az MTA Közgazdaságtudományi Intézetben kezdte. 1997-től az intézet igazgatóhelyettese, 2012 és 2016 között igazgatója volt. Rendszeresen publikál az árfolyamelmélet, a gazdaságpolitika, a vállalati viselkedés és a külkereskedelem témakörökben. Számos nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt, melyek közül többet az Európai Bizottság is támogatott. Tanított a Lille-i Egyetemen, a párizsi Sorbonne Egyetemen, a Rajk László Szakkollégiumban, a Széchenyi István Szakkollégiumban, a Láthatatlan Kollégiumban és az Erasmus Kollégiumban. 1996 és 2022 között a londoni Centre for Economic Policy Research tudományos munkatársa volt. 1997-től 2017-ig tanított a budapesti Central European University Közgazdasági Tanszékén. Tagja volt az ELTECON tanácsadó testületének, a Collegium Budapest akadémiai tanácsadó testületének, valamint 2004 és 2010 között a cseh nemzeti bank kutatási tanácsadó testületének. 2012-ben az odesszai Mecsnyikov Egyetem Világgazdasági Tanszéke fejlesztésében vett részt. 2008 és 2021 között az MTA Közgazdaság-tudományi bizottságának tagja volt.