hu / en

Megjelent a Tér és Társadalom legújabb, 2022/4-es száma

 

 

A Tér és Társadalom az ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézetének 1987-ben alapított, negyedévenként megjelenő tudományos folyóirata.

Megjelent a Tér és Társadalom, a TéT legújabb, 2022/4-es száma: elméleti megközelítésű, szakirodalomi áttekintésen és empirikus kutatásokon alapuló írások egyaránt olvashatóak a lapszámban. 

Brucker Balázs tanulmánya azt a kérdést járja körül, hogy az Európai Parlament keretében működő ún. közös munkacsoportok területi érdekérvényesítésben játszott formális és informális szerepének milyen lehetőségei és korlátai vannak. Molnár-Csomós Ilona és Kiss Kornélia angol nyelvű tanulmánya a szentimentelemzés módszerével vizsgálta, hogy az ‘overtourism’ milyen hatást gyakorol Budapest VII. kerületi lakosainak jóllétére. A Berze Iván Zsolt és Dúll Andrea által jegyzett tanulmány alapos szakirodalmi elemzést nyújt egy hazánkban még kevéssé kutatott téma, a gyalogolhatóság és gyaloglási viselkedés ember-környezet tranzakciótudományi megközelítéséről. Muth Dániel tanulmánya pedig a klímatudatosságot magyarázó elméletekről kínál elmélyült elemzést. Az okosváros-elméletekkel két tanulmány is foglalkozik, Gere László és Kocsis János Balázs az okosváros-tervezés történetének kritikai megközelítését kínálja, míg Barsi Boglárka az okosváros-modell rurális térségekben való alkalmazhatóságát vizsgálja. Pámer Zoltán Baranya megye példáján mutatja be, hogy az uniós kohéziós források elosztása miként erősíti a területi egyenlőtlenségeket. A 2022/4-es lapszám tanulmányai ITT érhetők el.