hu / en

Éltető Andrea, Túry Gábor és társszerzőik publikációja a Vezetéstudomány legújabb számában

 

Ellenállóképesség kialakítása a magyar és a cseh autóipari vállalatoknál

Andrea Éltető – Gábor Túry – Eva Křenková – Jana Vlčková

Vezetéstudomány / Budapest Management Review – Évf. 54 szám 1 (2023) / Tanulmányok

A cikk a magyar és a cseh autóipari cégek ellátási láncainak zavaraival és ellenállóképességük kialakításával foglalkozik. A szerzők interjúkra alapozva vizsgálták a Covid19-járvány hatásait azzal a céllal, hogy részletesen feltérképezzék a két ország autóipari vállalatainak reakcióit, intézkedéseit és stratégiáit. Az ellenálló ellátási lánc kialakítására vonatkozó szak-irodalomra alapozva definiálták az elemzés kereteit. Eredményeik megerősítik, hogy minden vállalatnál veszteségeket és zavarokat okozott a járvány, és legtöbbjük igénybe vett valamilyen kormányzati támogatást. A vizsgált cégek számos olyan ellenállóképesség-javító intézkedést hoztak, amelyek – a szakirodalomban említettekkel összhangban – erősítik a rugalmasságot, információáramlást, együttműködést. Ezek az intézkedések nem a cég nemzetisége, hanem az ellátási láncban betöltött szerepe szerint differenciálódnak.


Kulcsszavak: globális ellátási láncok, Magyarország, Csehország, autóipar, ellenállóképességBuilding Resilience in Hungarian and Czech Automotive Companies

The present study discusses supply chain disruptions and the building of resilience in Hungarian and Czech automotive fir-ms. The authors analysed the effects of the pandemic through interviews with company representatives from both count-ries and mapped the reactions, measures, and strategies of their firms. They designed the analytical framework using the literature on resilient supply chains. The results confirm that every company (all of whom were given state support) experienced losses and disruptions as a result of the pandemic. The firms applied several resilience-building measures that – in line with those discussed in the literature – appeared to improve agility, information flows, and cooperation. The measures varied according to the position of the companies in the supply chain.

Keywords: global supply chains, Hungary, Czechia, resilience, automotive industry