hu / en

80 éves a Regionális Kutatások Intézetének Dunántúli Tudományos Osztálya

 
 

Hivatalosan 1943. április 20-án alakult meg Pécsett a Dunántúli Tudományos Intézet, amely Magyarország leghosszabb ideje folyamatosan működő vidéki társadalomtudományi kutatóintézete.

Az eltelt nyolc évtizedes története során az intézet több korszakon ment keresztül.
A számos kihívás dacára a DTI a regionális tudomány nemzetközileg ismert és elismert műhelyévé vált, a szervezeti változások során megőrizte arculatát, szakmai hitelességét és mindig képes volt múltjára építkezve folyamatosan megújulni.

A főbb intézeti korszakok:

  • DTI 1943–1954: Az alapítás és a működés első évtizede az Oktatásügyi Minisztérium felügyelete alatt.
  • MTA DTI 1955–1983: Az akadémiai kutatóhellyé válástól az interdiszciplináris kutatóintézetig.
  • MTA RKK DTI 1984–2011: A multidiszciplináris kutatóközpont székhelye, bázisintézete.
  • (MTA) KRTK RKI DTO 2012–: A „reformok” után újraszerveződő multidiszciplináris kutatóintézet.

 

A megalapítás évfordulójára emlékezve az első két időszakról, az önálló DTI négy évtizedéről beszélgettek azok a kollégák, akik a ’60-as és ’70-es években kerültek intézeti állományba és még jól ismerték az alapító generációt. Ez volt az a korszak, amikor a mindig is interdiszciplináris alapokon nyugvó DTI tájkutató (Pécs, Baranya, Dunántúl, Balkán) intézetből a területfejlesztési és környezettudományi kutatások egyik jelentős kelet-közép-európai műhelyévé fejlődött.

A beszélgetésen Pálné Kovács Ilona, Hajdú Zoltán, Fodor István, valamint Kovács Katalin és Faragó László emlékezett az Intézet történetének kezdeti évtizedeire.