hu / en

Kulturális és területi autonómia, szeparatizmus – Merre tart Kelet-Közép-Európa?

Baranyai Nóra írása a KRTK blogban a Portfolion

 

“A területi autonómia kifejezés hallatán valószínűleg sokak előtt feldereng (az egyébként ilyen státusszal nem rendelkező) Székelyföld képe, ám ezen kívül inkább nyugat-európai térségeket (Baszkföld, Katalónia, Dél-Tirol) társítunk a fogalomhoz.

Joggal, hiszen Kelet-Közép-Európában kevés működő területi autonómiával találkozhatunk; e kevés kivételhez tartozik a multietnikus Vajdaság és az etnikailag csaknem homogén Gagauzia.

Az etnoregionális közösségek és pártok azonban nemcsak területi autonómiára törekedhetnek. Egy részük kisebbségi jogaik érvényesítéséért, kiszélesítéséért száll síkra, mások pedig a jelenlegi határokat átlépve önálló állam létrehozására, vagy egy másik államhoz való csatlakozásra törekedhetnek. Egy nyugat-európai tipológia e célok megkülönböztetésével protekcionista, decentralista és szecesszionista típusokba sorolja be a szervezeteket.

Az alábbiakban azt mutatom be, hogy az etnoregionális pártok milyen törekvéseket fogalmaztak meg az alapszabályaikban, programjaikban, s hogy ezek alapján milyen típusok különíthetők el Kelet-Közép-Európában.”

A tanulmány az NKFIH által támogatott „A kelet-közép-európai etnoregionális pártok fő vonásai és tipológiája” című kutatás része. A PD120953 számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a PD16 pályázati program finanszírozásában valósul meg.

⮚ Tovább a teljes cikkre:  Baranyai Nóra–  – KRTK Blog / portfolio.hu

Címlapkép: Getty Images