hu / en

Tagai Gergely cikke megjelent a KSH Területi Statisztika című kiadványában

 

 

Az európai kutatási együttműködések egyenlőtlen terei

Tagai  Gergely


Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont


Az európai uniós kezdeményezésű kutatási programok szerepe igen jelentős az európai kutatási együttműködések formálásában. A részvételi lehetőségeket ugyanakkor nagyfokú egyenlőtlenségek jellemzik a kontinensen belül. A tanulmány célja, hogy megismerje ezen egyenlőtlenségek alapvető területi mintázatait Európában, és megértse annak okait. Az elemzések középpontjában a Horizon 2020 (H2020) kutatási és innovációs együttműködések állnak, amelyek területi
jellemzőit statisztikai és térinformatikai eszközökkel vizsgálja a szerző. A tanulmány a kelet-közép-európai országok nézőpontját kiemelve kísérli meg értékelni az egyenlőtlen pozíciókat a kutatási együttműködésekben, amelyek az intézményi és projektrészvételt vagy a forráselosztást is tekintve határozott nyugat-kelet, illetve erős centrum-periféria megosztottságról tanúskodnak.

Kulcsszavak: kutatási együttműködések, területi egyenlőtlenségek, H2020, GIS

 


 

Unequal spaces of the European research collaborations

Gergely Tagai

Research programmes initiated by the EU have a significant role in shaping European research collaborations. Nevertheless, participation opportunities are quite unequal within the continent. The aim of this paper is to learn about the basic spatial patterns of these inequalities and discover their causes. The analyses focus on the Horizon 2020 (H2020) research and innovation collaborations; their spatial characteristics are studied by statistical and GIS tools. The paper attempts to assess the unequal positions in research collaborations by emphasizing the viewpoint of the East Central European countries and describing patterns that indicate severe East-West divide and significant core-periphery cleavage considering institutional and project participation as well as EC contribution.

Keywords: research collaborations, spatial inequalities, H2020, GIS