hu / en

A szegénység kisvárosi dimenziói Magyarországon – Horeczki Réka cikke a Máltai Tanulmányokban

 

 

 

A szegénység kisvárosi dimenziói Magyarországon

Téma: Felzárkózó települések – A fenntartható öngondoskodás lehetőségéről

 

Absztrakt

A válságok korát éljük, a Covid–19 időszaka számos társadalmi és jólléti kérdést helyezett új megvilágításba. A vidéki területek és az e térségek központjaiként funkcionáló kisvárosok felértékelődtek, több szempontból a nagyvárosi élet alternatívájaként jelentek meg. A megváltozott értelmezési keret újfent ráirányította a figyelmet a kisebb városokra, azokra az egyenlőtlenségekre, amelyek a nagyvárosokkal összevetve általában rejtve maradnak. A megjelenő előnyök mellett a kisvárosi térségek kiszolgáltatottságát is figyelembe kell venni: az egészségügyi szolgáltatások és az alapvető infrastrukturális elemek elérhetőségét vagy hiányát, a kereskedelmi és vendéglátóipari egységek csekélyebb számát és kvalitását, a zsúfoltságot. A tanulmány a kisvárosok vonatkozásában vizsgálja a funkcionális értelemben vett szegénység fogalmát, és választ kíván adni a következő kérdésre: milyen dinamika figyelhető meg az elmúlt években a kisvárosi életminőséget tekintve.

Kulcsszavak: szegénység, egyenlőtlenség, sérülékenység, kisváros