hu / en

Gravitációs modellek új és hagyományos külkereskedelmi adatokkal

Fertő Imre, Mahammad Kheyirkhabarli és Sass Magdolna cikke a Statisztikai Szemlében
 
 
 


Gravitációs modellek új és hagyományos külkereskedelmi adatokkal

 
Fertő Imre – Mahammad Kheyirkhabarli – Sass Magdolna
 
Statisztikai Szemle, 101. évfolyam 6. szám 522–541. oldal
 

A hozzáadottérték-kereskedelem (TiVA) adatainak gravitációs modellekben való felhasználása új eredményeket hozhat a nemzetközi kereskedelem elemzésében. A cikk célja annak vizsgálata, hogy az OECD-országok és egyes nem OECD-országok esetében a „hagyományos” külkereskedelmi adatokra és a TiVA-adatokra támaszkodó gravitációs modellbecslések eredményei jelentősen eltérnek-e egymástól. A számításokat az 1995 és 2018 közötti időszakra, egy 66 országot tartalmazó adatbázisra végeztük el. Eredményeink szerint a hagyományos külkereskedelmi és a TiVA-adatokra alapuló számítások eredményei között csekély a különbség, ami azzal magyarázható, hogy az egyes országok hajlandósága a „bruttó” külkereskedelemre és a hozzáadottérték-kereskedelemre egyaránt nagyon hasonló lehet. Szintén nem találtunk jelentős különbséget az eredmények között akkor, amikor a vizsgált országcsoportot kettébontottuk gyártó- és székhely-gazdaságokra. Feltételezésünk szerint az iparági szintű elemzések árnyaltabb eredményeket hozhatnak.

Kulcsszavak: globális értékláncok, hozzáadottérték-kereskedelmi adatok, gravitációs modellek
 

 

Gravity models with „new” and „old” foreign trade data

 
Imre Fertő – Mahammad Kheyirkhabarli – Magdolna Sass
 
The use of value-added trade (TiVA) data in gravity models can bring new results in the analysis of international trade. The aim of this article is to investigate whether the results of gravity model estimations based on ‘traditional’ foreign trade data and TiVA data differ significantly for OECD countries and a selected group of non-OECD countries. The calculations were performed on a database of 66 countries for the period 1995–2018. Our results show that there is only a small difference between the results of the calculations based on traditional foreign trade and those based on TiVA data, which can be explained by the fact that the propensity of each country to both „gross” foreign trade and value-added trade can be very similar. Also, no  significant difference in the results was found when the group of countries under consideration was split into „factory” economies and „headquarter” economies. We hypothesise that industry-level analyses may yield more differences between models using „old” and TiVA data.

Keywords: global value chains, trade in value added data, gravity models