hu / en

Megjelent Csurilla Gergely szerzőtársakkal írt tanulmánya a Sport in Society folyóiratban

 

 

A mega- és nem-mega sportesemények hatását szélesebb, átfogóbb perspektívából értékelni próbáló tanulmányok száma viszonylag limitált a mérések komplexitásából fakadóan. Tanulmányunk Camagni területi tőke koncepciójára támaszkodik, amelyet a regionális tanulmányokban gyakran használnak a szakpolitikai intézkedések értékelésére, de a sportban egyelőre új megközelítést képvisel. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy ez a koncepció alkalmazható-e a nemzetközi sportesemények értékelésére. Ez az első olyan tanulmány a szakirodalomban, amely a koncepciót a sportesemények, sőt általában a sport területére ülteti át. A fogalom bemutatása után a modell négy hagyományos aldimenziójával (“közjavak és erőforrások”, “magán állóeszköz-állomány”, “társadalmi tőke” és “humán tőke”) foglalkozik, és azokat a sportesemények szempontjaira alkalmazza. Megállapítottuk, hogy Camagni modelljének tartalma egy szélesebb körű alapot teremthet a sportesemények hatásainak és örökségének értékelési módszertanhoz.


 

The concept of territorial capital:
considerations for measuring sports events

 

Sport in Society – Cultures, Commerce, Media, Politics

Published online: 4 Jul 2023
 
 
 
Abstract
 

Due to the challenges associated with measurement, studies attempting to evaluate the effects of mega and non-mega sports events from a broader, more comprehensive perspective are rare. This paperrelies on Camagni’s concept of territorial capital, which is often used to evaluate policy actions in regional studies but represents a new concept in sport. The study investigates the option of employing this concept to evaluate international sports events. It is thus the first to involve the concept in the area of sports events and, indeed, in sport generally. After introducing the concept, its four traditional subdimensions are addressed (‘public goods and resources’, ‘private fixed capital stock’, ‘social capital’ and ‘human capital’) and implemented in aspects of sports events. We found that the content of Camagni’s model creates a potential base for a more wide-ranging methodology to assess the impacts and legacies of sports events.

Keywords: economic-social-cultural-environmental effects, sports events, territorial capital, Camagni model, regional development