hu / en

Víz-alapú regionális biztonsági komplexumok a Közel-Keleten és Észak-Afrikában

N. Rózsa Erzsébet cikke a Scientia et Securitas folyóiratban
 

Water-based regional security complexes in the Middle East and North Africa: the Jordan River, the Tigris–Euphrates river system, the Nile – what role, if any?


Erzsébet N. Rózsa
 

Scientia et Securitas – Volume 3, Issue 4, Pages: 333–342


 
Abstract

Water and rivers have played an essential role in the existence and development of mankind ever since the most an
cient times. The first great civilizations emerged along the great rivers: along the Jordan, the Tigris–Euphrates andthe Nile in the Middle and East North Africa (and elsewhere, such as along the Ganges-Brahmaputra system). Whilenowadays this very same region is exposed to probably the most severe water shortage and even scarcity, decliningwater resources are expected to cause major issues in the region due to the population increase and the effects ofclimate change. This may soon result in water related local or regional conflicts if not wars. The paper examines whatrole water plays in the rationale of regional security (sub-)complexes of the Middle East and North Africa, respectively.

Keywords:
water, river, catchment, conflict potential, Middle East and North Africa, regional security complex, Jordan, Nile, Tigris–Euphrates
 


Víz-alapú regionális biztonsági komplexumok a Közel-Keleten

és Észak-Afrikában a Jordán, a Tigris–Eufrátesz és a Nílus vízgyűjtőjén


N. Rózsa Erzsébet
 

Összefoglalás

A víz és a folyók a legrégebbi idők óta alapvető szerepet játszottak az emberiség létében és fejlődésében. Az első ci
vilizációk a nagy folyók mentén alakultak ki, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában a Jordán, a Tigris-Eufrátesz, illetve a Nílus mentén (a világ más térségeiben pl. a Gangesz vagy az Indus mentén). Míg ma ugyanez a térség a legnagyobb vízszűkösségnek, sőt, vízhiánynak van kitéve, a népességnövekedés és a klímaváltozás következtében fogyatkozó vizek hamarosan konfliktusokhoz, szélső esetben vízháborúkhoz vezethetnek. A jelen tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen szerepet játszik a víz a Közel-Kelet és Észak-Afrika regionális biztonsági komplexumainak létrejöttében.Bár a Közel-Kelet és Észak-Afrika régióját számos különböző keretben lehet kijelölni – a történelmi, vallási, kulturális és/vagy politikai jellemzőktől a természeti kincsekig, vagy azok hiányáig –, a három nagy folyamrendszer, a víz és a klímaváltozás következtében egyre növekvő vízszűkösség és vízhiány magukban hordozzák mind az együttműködés, mind a konfliktusok, illetve háborúk (vízháborúk) lehetőségét.A saját – akár belsőnek is tekinthető – földrajzi jellemzők mellett azonban a térségre gyakorolt külső hatások,elsősorban az európai gyarmatosítás alatt meghúzott államhatárok, azaz a területi állam fogalmának bevezetése, a sok helyen ma is érvényes vízmegosztási egyezmények tovább bonyolították a helyzetet. Az immár száz éve megállapított határok között az államok saját érdekei versengést eredményeztek, ami – az időközben zajló népességrobbanás következtében – egyre súlyosabb érdekellentétekhez vezettek/vezethetnek. Ezek egyik legfontosabb kérdésévé a víz és a vízhez való hozzáférés válik. Így bár a víz nem feltétlenül az elsődleges oka a regionális biztonsági komplexumok kialakulásának, a jövőben egyre fontosabb meghatározóvá válik.Ugyanakkor a Közel-Kelet és Észak-Afrika három folyamrendszerének mint biztonsági komplexumoknak a hátterében a víz különböző aspektusai állnak. A Jordán-folyó esetében a vízmegosztás problémái és együttműködései alapvetően Izrael Állam megalakulásához, az arab-izraeli háborúkhoz és békefolyamathoz kapcsolódnak. A Tigris-Eufrátesz esetében az 1990-es években a víz elsősorban mint stratégiai szállítási útvonal jelentett biztonságpolitikai kihívást, amennyiben Irak háborúiban az olaj kijuttatása a világtengerekre volt a cél. A Nílus esetében azonban – tulajdonképpen az ókor óta változatlanul – az egyiptomi lakosság vízzel és élelemmel való ellátása, életének biztosítása a cél, miközben Etiópiában – emellett – az ország áramellátása az elsődleges. Azt mondhatjuk tehát, hogy bár a jövőkonfliktusainak egyik fő oka valószínűleg a víz lesz/lehet, a víz különböző fenyegetéseket és lehetséges konfliktusokat idézhet elő: az élet és megélhetés veszélyeztetésétől a közlekedésen és szállítmányozáson keresztül az áramellátásáig.

Kulcsszavak:
víz, folyó, vízgyűjtő terület, konfliktus potenciál, Közel-Kelet és Észak-Afrika, regionális biztonsági komplexum, Jordán, Nílus, Tigris-Eufrátesz