hu / en

Graz óváros belső udvarainak gyalogos forgalma – Jóna László cikke a Tér-Gazdaság-Ember című folyóiratban

Tér-Gazdaság-Ember 
a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata
2023. XI. évfolyam 1-2. szám 

 

Graz óváros belső udvarainak gyalogos forgalma

Jóna László

Absztrakt

A tanulmány célja egyrészt annak vizsgálata, hogy a belső udvaros épületek működhetnek-e közösségi térként. Másrészt annak meghatározása, hogy milyen tényezők befolyásolhatják azt, hogy egy belső udvaron az arra közlekedő gyalogosok nemcsak áthaladnak, hanem ott is maradnak valamilyen okból kifolyólag hosszabb-rövidebb időre, mint egy parkban, vagy egy köztéren. Ennek vizsgálata azért fontos, hogy kiderüljön működhet-e egy belső udvar a közterekhez és parkokhoz hasonlóan közösségi térként. A jövőben ugyanis várhatóan még többen fognak városokban élni, így a közösségi terekre egyre nagyobb szükség lesz. A városokban ugyanakkor kötött
jellegükből adódóan nem könnyű a közterek bővítése. Erre nyújthat megoldást az olyan területek mint a belső udvarok bevonása a közösségi terekbe. Annak  megállapítására, hogy ezek az udvarok működhetnek-e közösségi térként, forgalomszámlálásra került sor Graz belvárosának különböző pontjain található belső udvarokban 2019-ben. A forgalomszámlálás mellett helyszíni megfigyelés segítségével került megállapításra, hogy milyen szolgáltatásokat, funkciókat stb. vesznek igénybe az oda betérő gyalogosok. Az eredményekből kiderült, hogy elsősorban ez utóbbi határozza meg azt, hogy mennyire lesz jól működő egy belső udvar. Illetve az is fontos, hogy a városi szövetben hol helyezkedik el az ilyen udvarral rendelkező épület.

Kulcsszavak: Graz, Ausztria, belső udvar, gyalogos, forgalom


 

The passenger traffic of the inner courtyards in the old town of Graz

László Jóna

Abstract

The aim of the study is to investigate whether inner courtyard buildings can function as public spaces. On the other hand, what factors might influence pedestrians not only passing through an inner courtyard but also staying there for longer or shorter periods of time than in a park or public square. It is important to study this to see whether an inner courtyard can function as a community space in the same way as a public square or park. As more people are expected to live in cities in the future, the need for public spaces will increase. At the same time, cities are not easy places in which to expand public spaces because of their fixed nature. This can be addressed by including areas such as inner courtyards into public spaces. To determine if these courtyards could be used as public spaces, in 2019 a traffic count was carried in different locations in inner courtyards of Graz city centre. In addition to the traffic counts, on-site observations were carried out to determine what services, functions etc. are used by pedestrians entering the inner courtyards. The results show that it is mainly the latter that determines how well an inner courtyard will be functional. The location of the buildings with such kind of courtyards is also crucial.

Keywords: Graz, Austria, inner courtyard, pedestrian, traffic