hu / en

Ifjúsági nemzetközi konferencia-részvétel támogatása 2024

IFJÚSÁGI NEMZETKÖZI KONFERENCIA-RÉSZVÉTEL
TÁMOGATÁSA 2024

Az Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Tudományos Pályázat (INKP) fiatal, MTA köztestületi tagsággal rendelkező kutatók külföldi tudományos rendezvényen (nemzetközi tudományos szimpóziumon, workshopon, konferencián) való aktív (elsőszerzős előadással vagy poszterbemutatóval járó) részvételét és ott jelentős tudományos eredményeik bemutatását támogatja.

Jelentkezési határidő: 2024. április 5.

Tudományos pályázatot nyújthatnak be azon kutatók, akik a pályázat beadási határidejének napján megfelelnek az alábbi feltételeknek:

a) tagja az MTA köztestületének,

b) 40 évesnél fiatalabb

A támogatás konferencia-részvételhez kapcsolódó költségekre használható fel, amelyet számla ellenében a szolgáltató, a kiutazó vagy a kutatót alkalmazó belföldi jogi személy részére fizet meg a Támogató nevében az MTA Titkársága.

A támogatás kizárólag a támogatásról szóló értesítés dátumát követően megvalósuló konferenciákra számolható el.

A támogatásról szóló értesítés dátumánál korábban kiállított számlát nem áll módunkban elszámolni. A kutatót alkalmazó belföldi jogi személy, amennyiben a pályázó érdekében az elszámolható költségeket megelőlegezi, a konferenciát követően továbbszámlázhatja azokat az MTA Titkársága részére. A számlának tartalmaznia kell a kutató nevét, az utazási célt (ország, város megnevezését), az utazás dátumát és a támogatott tevékenység megnevezéseként a „külföldi kiküldetés költségei” meghatározást.

Költségek lehetnek: – útiköltség, – szállás, egyéb dologi kiadások (biztosítás, részvételi (regisztrációs) díj, vízumdíj, külföldi tömegközlekedés, repülőtéri transzfer, utazáshoz szükséges indokolt egészségügyi szolgáltatások, így pl. védőoltások, tesztek;), – napdíj. Online konferencia-részvétel esetén kizárólag regisztrációs díj fizethető.

A pályázati kiírás itt olvasható (PDF)

További felvilágosítást a Projektiroda (projektiroda@krtk.hun-ren.hu) nyújt.