hu / en

A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig

Obádovics Csilla és Tóth G. Csaba cikke megjelent a Statisztikai Szemlében

STATISZTIKAI SZEMLE, 101. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 763–792. OLDAL

 

 

A magyarországi régiók népességének előreszámítása 2050-ig

 

Obádovics Csilla – Tóth G. Csaba

 

Hazánk népessége 2001 óta több mint félmillió fővel lett kisebb. A népességcsökkenés összetevőinek, a születések, halálozások számának, a be- és elvándorlás mértékének alakulása formálta a múltbeli tendenciákat és meghatározza a jövőbeli népességszámot. Tanulmányunkban először az elmúlt harminc év demográfiai folyamatait tekintjük át, majd az egyes tényezőkre tett hipotézisek alapján négy lehetséges forgatókönyv szerint kiszámítjuk a várható népességszámot. A korábbi népesség-előreszámításoktól eltérően az ország egésze helyett régiókra vonatkozóan számolunk. Az alapforgatókönyv mellett egy konvergáló vándorlású, egy magas termékenységű és egy nemzetközi vándorlás nélküli forgatókönyvet állítottunk össze. A konvergáló vándorlás azt jelenti, hogy azonos országos vándorlási egyenleg mellett csökken a régiók közötti különbség. A magas termékenységű változatban a magasabb várható termékenységi arány mellett szintén a régiók közötti különbség csökkenését feltételezzük. A nemzetközi vándorlás nélküli forgatókönyv az alapforgatókönyv módosított változata, amelyben a nemzetközi vándorlással egyáltalán nem számolunk. A halálozásra vonatkozó hipotézist a Lee–Miller-modell alapján számítottuk ki. Mindegyik forgatókönyvhöz a születéskor várható élettartamnak ugyanazt az értékét alkalmaztuk, ami a régiók közötti enyhe divergenciát vetíti előre. A régiókra vonatkozó népesség-előreszámítás kohorszkomponens módszerrel készült. Az országos népesség adata a régiós népességszámok összegzésével keletkezett. Az alapforgatókönyv szerint 2050-re a jelenlegi 9,7 millióról 8,5 millió főre csökken hazánk népessége. A magas termékenységű változat esetén 8,8 millió, a migráció nélküli változatban 8,2 millió fő él majd Magyarországon. Népességnövekedés csak Pest régióban várható, Nyugat-Dunántúlon és Közép-Dunántúlon alig változik, illetve kismértékben csökken, minden más régióban jelentősen, akár 20%-ot is meghaladóan csökken majd a népességszám.

Kulcsszavak: demográfiai folyamatok, regionális népesség-előreszámítás, Lee–Carter-modell, Lee–Miller-modell

 

Jelen tanulmány Obádovics Csilla és Tóth G. Csaba A népesség szerkezete és jövője c. tanulmányának (2021) továbbfejlesztett, módosított, kiegészített változata.

 

 


 

Population forecasting of Hungarian regions till 2050

Csilla Obádovics – Csaba Tóth. G.

The population of our country has decreased by more than half a million people since 2001. The evolution of the components of population decline, the number of births, the number of deaths, and the rate of immigration and emigration shaped the past trends and will determine the future population. In our study, we first review the demographic processes of the past twenty years. Then, based on the hypotheses for each factor, we calculate the expected population number according to four possible scenarios. Unlike the previous population estimates, we calculate for regions instead of the country as a whole. In addition to the basic scenario, we compiled a scenario with converging migration, a high fertility scenario, and a scenario without international migration. Converging migration means that the difference between regions decreases with the same national migration balance. Even in the case of the high-fertility variant, the differences between regions are reduced. The scenario without international migration is a modified version of the basic scenario, where international migration is not considered at all. The mortality hypothesis was calculated based on the Lee–Miller model. For each scenario, we used the same value of life expectancy at birth, predicting a slight divergence between regions. The population forecast for the regions was made using the cohort component method. The national population data was created by summing up the regional population figures. According to the basic scenario, Hungary’s population will decrease from the current 9.7 million to 8.5 million by 2050. In the case of the high-fertility version, 8.8 million people will live in Hungary, while in the no-migration version, 8.2 million people will live in Hungary. Population growth is expected only in the Pest Region, in Western-Transdanubia and Central-Transdanubia it will hardly change or decrease slightly, while in all other regions, the population will reduce significantly, even by more than 20%.

Keywords: demographic processes, population projection by region, Lee–Carter model, Lee–Miller-model