hu / en

Benczes István könyvének ismertetése, valamint Oblath Gábor és Simonovits András cikke a Közgazdasági Szemlében

 

 

 

Keresetek, valorizáció és nyugdíjak – koncepcionális kérdések és statisztikai problémák
Oblath Gábor — Simonovits András
Közgazdasági Szemle, LXX. évf., 2023. szeptember (929—963. o.) , Tanulmány
 

Magyarországon az elmúlt évtizedben az átlagos induló nyugdíjak lényegesen gyorsabban emelkedtek, mint az átlagnyugdíjak. Ehhez több tényező is hozzájárult, amelyek közül kitüntetett jelentősége van a valorizáció módszerének és a hivatalos keresetstatisztikának – írásunk erre a két tényezőre összpontosít. A kezdő tb-nyugdíjak meghatározásakor a legtöbb országban több évtize des keresetpályát vesznek alapul, és az egyes évek nominális kereseteit az országos keresetemelkedés mértékével hozzák közös nevezőre: valorizálják. Magyarországon is ezt a módszert alkalmazzák. A tanulmányban ismertetett összehasonlításokból kitűnik, hogy 2013 és 2021 között a hivatalos nettóbér-index jelentősen túlbecsülhette az országos nettó átlagkeresetek emelkedését, ezáltal a kezdő nyugdíjak jobban nőhettek az indokoltnál. A tanulmány e kérdéskör több vonatkozását, köztük azt vizsgálja, hogy hihető-e az átlagnyugdíj/nettó bér arányának ilyen jelentős csökkenése, és kitér arra, hogy ilyen helyzetben milyen dilemmákkal szembesülnek a nyugdíjrendszerért felelős döntéshozók.

 

Journal of Economic Literature (JEL) kód: H55.
 


 


Az intézmények fejlődése és a fejlődés intézményesülése
(Benczes István: Gazdasági növekedés és versenyképesség intézményi perspektívában. Ludovika Kiadó, Budapest, 2022, 264 o.)
Kovács Olivér

Közgazdasági Szemle,
LXX. évf., 2023. szeptember (1043—1051. o.), 
Könyvismertetés