hu / en

Pámer Zoltán a Magyarország, Szlovénia és Horvátország közti határon átnyúló együttműködéseket elemzi új tanulmányában

 

Határon átnyúló együttműködés Magyarország, valamint Szlovénia és Horvátország között – területi mintázatok a 2014–2020-as program adatai alapján


Pámer Zoltán

Mediterrán és Balkán Fórum XVII. évfolyam 1-2. szám, pp. 15-30 2023

A Mediterrán és Balkán Fórum multidiszciplináris társadalomtudományi folyóirat évi négyszeri megjelenéssel. Célunk, hogy lehetőséget biztosítsunk olyan magas szintű kutatási eredmények közlésére, amelyek a Balkán, a Kelet- és Nyugat-Mediterráneum, az Ibero-Amerikai térség és a Közel-Kelet térségére, illetve az ezekkel határos, kapcsolódó területekre (Közép-Európa, Észak-Afrika, Közép-Ázsia stb.) vonatkoznak.

 

A kutatás célja feltárni a magyar-horvát és a magyar-szlovén határtérség területi kormányzási viszonyait, rámutatva az egyes országok közötti térszerkezeti és igazgatási hasonlóságokra és különbségekre:


– A településhálózat egyes szintjei milyen szerepet játszanak az együttműködésben?
– Milyen típusú intézmények tekinthetők az együttműködés vezető aktorainak?
– Mi az állam szerepe az egyes országokban?


Tekintettel arra, hogy az Európai Unió által finanszírozott határon átnyúló együttműködés közös célok mentén közösen előkészített és közösen megvalósított projekteken keresztül zajlik, ezen projektek intézményi háttere megfelelő alapot jelent a kormányzási viszonyok összehasonlítására. Az elemzés során a 2014–2020-as programozási időszak két határon átnyúló együttműködési programja, az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország és az Interreg V-A Magyarország-Horvátország 2014–2020 program adatait használtam.

A kutatás a „Geopolitikai folyamatok és térképzetek Közép-Európában: Államok, határok, integráció és területi fejlődés” című, 134903. számú OTKA-projekt keretében, az NKFI Alap K_20 programjának támogatásával valósult meg.

⇒ Tovább a cikkre