hu / en

Varjú Viktor a Hétfa kutatóival írt cikke megjelent a KSH Területi Statisztika című kiadványában

 

 

 

Területi Statisztika – 2023. szeptember / 575–602 oldal

 

Három európai nagytó-régió jellemzői és fejlesztési lehetőségei

 

Igari András – Varjú Viktor – Szendrei Zsolt – Csite András


A szerzők – az Európa nagy tavainak komplex fejlesztési lehetőségeivel foglalkozó nemzetközi kutatás (ESPON LAKES) eredményei alapján – az európai nagytó-régiók környezeti, társadalmi, gazdasági és kormányzási kihívásait, valamint ezek európai szakpolitikába való becsatornázási lehetőségeit vizsgálják. A Balaton, a Boden-tó és a Vänern-tó térségeinek statisztikai elemzése rámutatott arra, hogy jelentős különbségek vannak közöttük természeti, társadalmi és gazdasági téren egyaránt, azonban vannak olyan közös pontok is, amelyek összekötik e régiókat. Ilyenek a jelentős, ám sérülékeny ökológiai értékeik, valamint a társadalmi és adminisztratív értelemben vett periferikus, részben határ menti elhelyezkedésük. Emiatt a nagytó-régiókat integráltan érdemes fejleszteni, miközben tekintettel kell lenni az adott térség kihívásaira is. A vizsgálat eredményei a hazai területpolitika számára is hasznosíthatóak, ugyanis bemutatják az egyes kihívásokkal küzdő térségek szerepét és fejlesztési lehetőségeit.

Kulcsszavak: nagytó-régiók, regionális politika, funkcionális térségek, Balaton

 


 

 

 

Characteristics and development potential of three large-lake regions in Europe


Based on the findings of the international research on the complex development potential of Europe’s Great Lakes (ESPON LAKES), the authors examine the environmental, social, economic and governance challenges of Europe’s great-lake regions
and their potential for feeding into European policy. Statistical analysis of the Lake Balaton, Lake Constance and Lake Vänern regions has shown that they have significant differences in natural, social and economic terms, but also commonalities that link them. These include their significant but fragile ecological values and their peripheral, partly border location in social and administrative terms. For these reasons, it is worth developing the great-lake regions in an integrated way, while taking into account the challenges of the given region. The results of the study are also useful for national spatial policy, as they illustrate the role and development potential of regions facing specific challenges.

 

Keywords: great-lake regions, regional policy, functional areas, Lake Balaton