hu / en

A társadalmi tőke a kisvárosok rejtett tartaléka? – Horeczki Réka tanulmánya megjelent a CITY.HU várostudományi szemlében

 

 

A társadalmi tőke a kisvárosok rejtett tartaléka?

Horeczki Réka

CITY.HU Várostudományi Szemle. 3(1), 79–93.

 


Absztrakt


A városok jelentősége a történelem során vitathatatlan. Gazdasági, kulturális és politikai tekintetben a hatalom allokációi, térszervező funkcióik látványosak. A városi fejlődés szakaszainak elkülönítése során két fejlődési ciklus tekinthető a kisvárosok szempontjából mérföldkőnek. A relatív dekoncentráció ciklusa, azaz más néven a szuburbanizáció, a mélységi urbanizáció szakasza. Ebben az időszakban a kis- és középvárosi hálózat megerősödése történt, amely a dezurbanizáció szakaszában folytatódhatott. A tanulmány a kisvárosra vonatkozó város-vidék dichotómia vizsgálatok egyik kiemelt elemét helyezi középpontba: a kisvárosi életminőség és jóllét tényezőjét: a kisvárosi társadalmi tőkét; kísérletet téve a mérhetőségre vonatkozó elméletek összegyűjtésére. Esettanulmány segítségével mutatja be a két Somogy vármegyei kisváros társadalmi tőkéjének elemeit.


Kulcsszavak: kisváros, társadalmi tőke, urbanizáció, Magyarország