hu / en

Az NKFIH kutatási témapályázatok 2023. évi nyertesei

 

Felkerültek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) internetes oldalára az alapkutatási programok megvalósítására vonatkozó témapályázatok támogatásának 2023. évi eredményei.

Az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat megcélzó OTKA-típusú programok a tudományos életpálya különböző szakaszaira épülő pályázati kategóriákban támogatnak kiválósági alapon kutatási projekteket.
A támogatás hozzájárul a magyar kutatók és nemzetközi szintű tudományos eredményeik erősítéséhez.

A Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont kutatói által beadott pályázatok közül 15 nyertes kutatás részesül támogatásban.

Gratulálunk kutatóinknak!

 

A 2023. évi “OTKA” Posztdoktori kiválósági program nyertesei:

Bareith Tibor: Árupiaci árak, infláció és monetáris politika

Petróczy Dóra Gréta: Méltányosság a sportban: kiegyensúlyozott verseny és szavazás

Szabó John Jr.: Az európai hidrogénpiac épülése

 

Az “OTKA” kutatási témapályázatok 2023. évi nyertesei:

Békés Gábor: A robotok elterjedése Magyarországon: Vállalati szintű megközelítés

Bíró Anikó: Munkapiaci kimenetek idősebb korban – a vállalatok szerepe

Hajdú Zoltán: Magyarország és a Nyugat-Balkán

Kóczy László Áron: Az európai földgázpiac stresszhelyzetben

Muraközy Balázs: Beszállítói hálózatok szerkezete Magyarországon

Pálné Kovács Ilona: Önkormányzati diplomácia a nemzetközi térben

 

Az “OTKA” Fiatal kutatói kiválósági program 2023. évi nyertesei:

Berki Márton: “…a nép ópiuma”? – Vallásföldrajzi vizsgálatok a magyarországi szocialista újvárosokban

Gáspár Attila: Leporolt adatok: a közgazdasági perzisztencia vizsgálata gépi tanulással digitalizált adatbázisokkal

Lennert József: Örökös tartalékterületek? Volt zártkertek, szőlőhegyek és üdülőtelepek a városfejlődés szorításában

Mihály Melinda: A Homokhátság rezilienciájának növelése bioregionális tervezéssel

Tóth G. Csaba: Népességdinamika és idősödő társadalom

Weiner Csaba: A szankciók hatása a magyar és a lengyel üzleti tevékenységre Oroszországban

 

Forrás: NKFIH – Eredményhirdetés