hu / en

Nagy Gábor tanulmánya megjelent a KSH Területi Statisztika című kiadványában

 

Területi Statisztika 63. évfolyam 6. szám – közzététel: 2023. november 30. –
kiadja a Központi Statisztikai Hivatal 

 

 

 

A vidéki nagyvárosok körüli szuburbanizáció vizsgálata a lakáspiaci indikátorok változásán keresztül, 2000–2021

Nagy Gábor
 
 
 
A tanulmány a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által támogatott 4 éves kutatás egyik részeredményén alapul. Az eredeti projekt (Átalakuló lokális lakáspiacok hazai nagyvárosokban) kutatási tervében is szerepel a szűk közigazgatási határokon túlnyúló lakáspiaci indikátorokkal megragadható térfolyamatok áttekintése. A fő kutatási kérdés az volt, hogy vannak-e ilyen indikátorok, és ha igen, akkor azok a szuburbanizáció folyamatának milyen elemeit képesek jellemezni az elérhető, nyilvános – és a hazai kutatók által kevéssé használt – adatbázisok alapján? A szerző megállapítja, hogy ilyen indikátorok léteznek, és elemzésük hasznos közvetlen vagy közvetett jellemzőkkel szolgál a két értelmezési keretben (relatív dekoncentráció és a középosztály térbeli kitelepülése) lejátszódó térfolyamatok térképezéséhez, továbbá azok – más módszerekkel kombinálva – magyarázatot adhatnak az egyes városkörnyékeken zajló folyamatok eltéréseire.