hu / en

Turizmusra alapozott területfejlesztési modell kialakítása a határmenti térségekre vonatkozóan

Nagy Dávid, Horeczki Réka és Lados Gábor tanulmánya

 

 

Turizmusra alapozott területfejlesztési modell kialakítása a határmenti térségekre vonatkozóan

 

Nagy Dávid –Horeczki Réka –Lados Gábor

Területfejlesztés és Innováció 2023 XVI. évfolyam II. szám, 58-73. oldal

 

 

 

Absztrakt

A tanulmány alapvetően elméleti, összegző megközelítést alkalmaz. Elsősorban az eddig megismert kutatások eredményeinek figyelembevételével kívánja egy új területfejlesztési modell elméleti kereteit meghatározni. Az elméleti alapvetések közül meghatározó jelentősége van a határmenti térségek lehatárolásának, a határon átnyúló együttműködés értékelésének. A kereskedelem és a vendéglátás, illetve a helyi termék és helyi élelmiszer fogalmának tisztázása is hozzájárul a tárgyilagos értelmezéshez.A tanulmány célja egyes gazdaságilag és társadalmilag hátrányosabb pozíciójú határmenti térségek felzárkózási lehetőségeinek felmérése, ezen területek problémáinak azonosítása, az egyes hátrányok leküzdésének elméleti megalapozása. A kutatásban megvizsgáljuk, hogy mik lehetnek egy a kulturális örökségen alapuló területfejlesztési modell alkalmazásának feltételei, milyen adottságokkal kell rendelkeznie az adott térségnek. A tanulmányban bemutatásra kerülő modell segítségével olyan turisztikai fejlesztéseket és a hozzájuk kapcsolódó fejlesztési eszközöket lehetséges kidolgozni, amelyek jelentős területfejlesztési hatást tudnak elérni a környezetükben.

 

Kulcsszavak: határmenti térség, területfejlesztés, turizmus, népességváltozás