hu / en

Bodor Ákos, Grünhut Zoltán és Varjú Viktor cikke megjelent a Szociológiai Szemle új lapszámában

 

Bodor Ákos, Grünhut Zoltán és Varjú Viktor tanulmánya egy reprezentatív kérdőíves felmérés adatai alapján vizsgálja a bizalom és a környezettudatos cselekvés összefüggéseit.
Az eredmények alapján a bizalom előmozdítja a klímaváltozással kapcsolatos tudatos gondolkodást és cselekvést.
Bár sokan aggódnak a klímaváltozás miatt, a kérdezettek többsége nem tekinthető környezettudatos cselekvőnek, és úgy gondolják, másoknak nem kifejezetten fontos a klímavédelem.

 

Szociológiai Szemle
Megjelent: 2023-12-13
33. évfolyam 4. szám  (2023)

 

Klímaaggodalom és környezettudatos cselekvés a bizalom tükrében

 

Bodor Ákos – Grünhut Zoltán – Varjú Viktor

 

Absztrakt

A klímaváltozás ma az egyik legfontosabb gazdasági és társadalmi kérdés. Az egyéni motivációk feltárásakor a kutatók számtalan összetevőt vizsgálnak, többek között a bizalom szerepét. Az eddigi empirikus eredmények alapján a szakirodalom nem egységes a bizalom és a környezettudatosság összefüggésének erősségét illetően. Jelen tanulmány egy nagymintás, reprezentatív, saját fejlesztésű változókat tartalmazó lekérdezés segítségével kíván választ adni arra a kérdésre, hogy az egyén bizalma mennyiben mozdítja elő az adott illető klímatudatos cselekvését. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a válaszadók nagy része nem tekinthető környezettudatos cselekvőnek, annak ellenére sem, hogy mindeközben aggódnak a klímaváltozás miatt. Többségük bizalmatlan embertársaival szemben, azt gondolják tehát, hogy másoknak nem kifejezetten fontos a klímavédelem, illetve a klímaváltozás elleni cselekvés. Az elemzések során felállított modellekből levonható egyik legfontosabb következtetése az írásnak az, hogy a bizalom összefüggésben áll mind a környezettudatos/klímatudatos cselekvéssel, mind a cselekvési szándékkal, vagyis a bizalom előmozdítja a klímaváltozással kapcsolatos tudatos gondolkodást és cselekvést, míg a bizalmatlanság hátráltatja mindezt.

 
Kulcsszavak: bizalom, klímaaggodalom, környezettudatosság, kérdőíves kutatás